logo itpoint.cz

Telefonní karta oslavila deset let - nemáte doma poklad ?

A Český Telecom slaví s ní. Ve dvoraně pražské Hlavní poště v Jindřišské ulici uspořádal do 10. listopadu 2001 výstavu všech 557 motivů karet vydaných od roku 1991 v Československu a České republice a současně vydal omezenou číslovanou sérii karet pro sběratele.

A Český Telecom slaví s ní. Ve dvoraně pražské Hlavní poště v Jindřišské ulici uspořádal do 10. listopadu 2001 výstavu všech 557 motivů karet vydaných od roku 1991 v Československu a České republice a současně vydal omezenou číslovanou sérii karet pro sběratele.

Sběratelská hodnota takového kompletu všech karet je odhadována na částku 1 - 1.5 miliónu korun. Je nutné připomenout, že některé karty nebyly v běžném prodeji, sloužily k reklamním účelům těch, kteří si je objednali a zaplatili včetně obsažených jednotek. Sběratelská stránka pohledu je zajímavá zejména z pohledu, kam se mohou vyšplhat ceny takových Modrých Mauritiů mezi kartami.

Nepřekvapí, že jde o kousky nejstarší, z prvního roku produkce, tedy 1991. Rekordní bude asi cena 90000 Kč za kartu vydanou v nákladu 100 a 200 kusů u příležitosti Regionální telekomunikační konference v Praze v listopadu 1991.

Z běžně prodávaných karet není špatných ani 50000 Kč za kartu vydanou v nákladu 20 000 kusů ke Všeobecné československé výstavě ve stejném roce.

Počet sběratelů je u nás odhadován na několik tisíc. Nejen oni na této výstavě najdou kromě zmíněného kompletu tuzemských karet i ukázky zahraničních karet, některé s motivy propagujícími v cizině české výrobky nebo lákající k návštěvě naší vlasti. Telefonní karta je ale jen jedna stránka věci. Pamětníci jistě ocení i výstavku telefonních automatů, samozřejmě včetně známých modrých plechových mincovních z předlistopadové éry v různých modifikacích. Máte-li na poštu do Jindřišské daleko, připravil zde Telecom virtuální archív karet. Tolik k historickému a sběratelskému úhlu pohledu.

Představitelé Českého Telecomu na telefonních kartách oceňují jejich hlavní výhodu, tedy vyloučení oběživa, díky kterému nejsou karetní automaty zajímavé pro zloděje hledající snadný zisk. Také jde snadněji uskutečňovat i dražší hovory. Telefonní karty jsou také nezanedbatelným reklamním médiem. Reklamní agentury tak mohou k telefonní kartě přidat třeba drobný dárek, vzorek zboží, mohou mít kartu s kovovým povrchem, karty průhledné, karty s obrázkem, který se hýbe při změně pohledu, potištěné fosforeskujícími barvami, s hologramem ba dokonce pro soutěžní účely může mít i stírací pole.

Vyloučit zcela mincovní automaty také ale není možné. V některých regionech jsou dokonce stále početnější, ačkoliv hovory z nich jsou o něco dražší než z karetních. V celé republice Telecom nyní provozuje přes 18 tisíc karetních automatů a kolem 12000 automatů na mince.

I karetní automaty jsou samozřejmě cílem zneužívání. Jak se ale zdá, falešným kartám brzy skončí život nikoliv dokonalejším prověřovacím algoritmem v samotném automatu ale připravované zdokonalování samotné čipové technologie. Další vizí ve využívání telefonních karet je rozšíření jejich využití i mimo samotné telefony. Jde například o malé platby v potravinových automatech, za parkování nebo za jízdenky v příslušných automatech. Metou by měla být čipová peněženka na drobné, tak jak ji již testují některé banky. Současně dojde k opuštění současné tarifikace za provolané jednotky a i v telefonních automatech tak bude zavedena časové tarifikace, tak jak ji Český Telecom zavedl pro běžné zákazníky od letošního roku. Termínem je již příští rok.

I vlastní automaty čeká bouřlivý rozvoj. Již na podzimním Invexu v Brně hodlá Český Telecom představit Veřejný Internetový Terminál, které pak budou ještě do konce roku zprovozněny v centrech největších měst. Umožní nejen surfování, ale i bankovní operace, posílání SMS a přístup na WAP. K zaplacení těchto služeb bude zase sloužit známá telefonní karta.

Jiného druhu je nová služba Indoor. V podstatě jde o nabídku umístit karetní automat lehčího a tedy levnějšího provedení do provozovny nebo prostě do vnitřního prostoru budovy. Zajímavá je ale nabídka pro majitele objektu podílet se na tržbách z takového automatu. Podle kalkulace Českého Telecomu je zlomovým bodem provolaných 600 impulzů měsíčně. Pak vzniká pro majitele prostor zisk. Kromě běžného tarifu, který mají i jiné venkovní automaty, lze pro tyto telefony stanovit i dražší tarifikaci, nazývanou VTA+50% a VTA+100%. Je zřejmá snaha pokrýt sektor trhu, kde bývají dosud nasazeny soukromé mincovní telefony, nejčastěji u pump, provozoven služeb, internátů, různých vrátnic atd.

Během těchto deseti let telefonních karet v Čechách i v Československu by 44 miliónů vyrobených kusů mohlo pokrýt celou plochu 32 fotbalových hřišť. Informace o jejich hmotnosti a tedy o množství takto vzniklého více méně plastového odpadu bohužel nemám.

Článek ze dne 12. září 2001 - středa