logo itpoint.cz

Telefonní linky 0609 budou přečíslovány

Telefonní linky začínající číslicemi 0609 budou dne 1.7. 2001 přečíslovány. Důvodem je celková změna číselného plánu v ČR, která probíhá v letech 2000 až 2002.

Telefonní linky začínající číslicemi 0609 budou dne 1.7. 2001 přečíslovány. Důvodem je celková změna číselného plánu v ČR, která probíhá v letech 2000 až 2002. Ta uvolní číslovací prostor pro konkurenční operátory a zároveň harmonizuje český číslovací plán dle mezinárodních doporučení a se systémem Evropské unie. Linky informačních služeb, například Informací o telefonních číslech - 1180, byly v rámci tohoto procesu přečíslovány již v loňském roce.

Linky se zvláštní tarifikací budou od 1. července nově rozděleny do tří skupin. Do první z nich, provozované s předčíslím 0900, připadnou informační služby odborného charakteru, například linky inzertních časopisů, právní nebo daňové poradny, linky automobilových klubů, meterologické služby, finanční a bankovní služby, apod. Druhá skupina, rozlišená předčíslím 0906, obsahuje linky zábavného charakteru, např. horoskopy, hry, živé rozhovory, soutěže, apod. Patří do ní například telefonní čísla oblíbených televizních soutěží. Erotické linky, převáděné na předčíslí 0909, tvoří třetí skupinu. Přehledná tabulka rozdělení služeb a jejich předčíslí je připojena v příloze této zprávy.

Provozovatelé linek si mohou zvolit zpoplatnění od 4 Kč za minutu až po 60 Kč za minutu. Zákazníka čeká po zavolání na tato čísla nejprve bezplatná informační hláska, která sdělí výši tarifu pro danou linku. Pokud má stanice aktivovánu službu Omezení odchozích hovorů, blokující volání na čísla začínající 0609, od 1.7. 2001 bude automaticky znemožněno volání na všechna čísla nově využívaných sérií 0900, 0906, 0909.

Pokud je naopak zvoleno již neplatné, na 0609 začínající číslo, ozve se hláska upozorňující na skutečnost, že číslo je změněno.


ČESKÝ TELECOM, a. s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb.

Mimořádnou pozornost věnuje ČESKÝ TELECOM využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. Podle výzkumu agentury GfK považují IT manažeři ČESKÝ TELECOM za nejlepšího poskytovatele datových služeb v ČR. Založením odštěpného závodu IMAGINET se hodlá stát rovněž předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti e-commerce a netradičního podnikání.

ČESKÝ TELECOM, a. s., získal v roce 2001 cenu za informačně nejotevřenější firmu domácího kapitálového trhu Paegas Signum Temporis. Hodnocení zahrnovalo veřejné hlasování asi tisíce odborníků a zástupců tisku a devítičlenné komise.

ČESKÝ TELECOM, a. s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a. s., patří trvale k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od významných mezinárodních ratingových agentur.

Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a. s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Strategickým partnerem společnosti je holandsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27 %. Podílníky TelSource N. V. jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5% akcií ČESKÉHO TELECOMU, a. s., vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 26. června 2001 - úterý