logo itpoint.cz

Telekomunikační montáže Praha převedla svou hlavní činnost do firmy Vegacom

Vegacom a.s. byla založena v srpnu 1999 pod názvem TMPMobil. Ke změně jména na Vegacom došlo současně s nákupem hlavní činnosti Telekomunikačních montáží Praha.

Společnost TMP - Telekomunikační montáže Praha (TMP) převedla svou hlavní činnost do firmy Vegacom. Stalo se tak na základě
rozhodnutí říjnové mimořádné valné hromady akcionářů TMP. "Smlouva nabyla účinnosti 28. prosince," uvedl předseda představenstva Vegacomu Pavel Veselý. Hlavní činností TMP byla především výstavba telekomunikačních sítí.

Převod se týká rovněž majetku, zaměstnanců, závazků a pohledávek. "Prodána byla hlavní výrobní část společnosti - tj. soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání, souvisejících s podnikatelskými aktivitami v oblasti integrace a údržby telekomunikačních sítí, telekomunikačních systémů a privátních sítí. Dále se prodej týká všech složek oblasti výstavby potrubních systémů a marketingové, obchodní, logistické, rozvojové, controllingové a řídící činnosti, vztahující se k popsaným aktivitám," upřesnil P. Veselý.

Akciová společnost Vegacom byla založena v srpnu 1999 pod názvem TMPMobil. Ke změně jména na Vegacom došlo současně s nákupem hlavní činnosti Telekomunikačních montáží Praha. V současné době je 100% vlastníkem společnosti Vegacomu TMP, a. s. "Do konce března 2001 dojde k vytvoření nové struktury vlastníků, která bude zahrnovat management společnosti," uvedl bez bližších podrobností P. Veselý. Firma má nyní přibližně 800 zaměstnanců.

Podle Veselého se Vegacom stal nejvýznamnějším integrátorem komunikačních systémů a sítí na domácím trhu. Bude usilovat o posílení této pozice a o expanzi   na zahraniční trhy, především v dalších zemích střední Evropy. Základní jmění společnosti je 100 milionů Kč, bilanční suma činí přibližně 450 mil. Kč.  Společnost očekává, že v roce 2001 její tržby dosáhnou výše nejméně 1200 mil. Kč.

Důvodem ke změně názvu TMP je zejména skutečnost, že pojem telekomunikace je stále častěji nahrazován obecnějším pojmem komunikace. Dosavadní název byl podle P. Veselého nevyhovující a nepraktický svou délkou a určitou mezinárodní nesrozumitelností - firma totiž není pouhou montážní společností, ale dodavatelem na klíč, tj. včetně poskytování poradenství, testování či servisu. "Zároveň jsme dospěli k názoru, že slovo Praha v názvu firmy nevyjadřovalo skutečnou celorepublikovou působnost společnosti a naši
vizi proniknout na trhy střední Evropy," dodal.

K podpoře nového názvu společnosti je připravena komunikační kampaň. "Vega symbolizuje dominantní hvězdu v souhvězdí Lyra, která vlastní svítivostí 58 krát překonává Slunce. Com představuje komunikaci jako nejdůležitější formu sociálního styku," vysvětlil P. Veselý.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 12. ledna 2001 - pátek