logo itpoint.cz

Telekomunikační úřad Slovenské republiky trvá na dodržování svého rozhodnutí z 8. ledna letošního roku

Jím určuje pravidla pro regulaci cen služeb šíření rozhlasového a televizního kabelového vysílání ...

Telekomunikační úřad Slovenské republiky trvá na dodržování svého rozhodnutí z 8. ledna letošního roku, kterým určil pravidla pro regulaci cen služeb šíření rozhlasového a televizního kabelového vysílání - oznámil předseda úřadu Milan Luknár. Současně varoval, že v případě porušení tohoto rozhodnutí telekomunikační úřad uplatní všechny sankce, které má k dispozici.

Telekomunikační úřad SR 8. ledna určil, že rozsah meziročního zvýšení cen může být stanoven maximálně do úrovně ročního indexu inflace, a to za období předcházejících 12 měsíců. Rozsah možného zvýšení ve vztahu na vývoj inflace je podle tohoto rozhodnutí odvozen z přepočtu na kalkulační jednotku, tj. počtu účastníků kabelového televizního rozvodu.

Záměr zvýšit ceny za poskytované služby oznámil v lednu největší kabelový operátor na Slovensku, společnost UPC Slovensko, s. r. o. V některých případech chce UPC zvýšit ceny až o 40 %, což odůvodňuje vzrůstajícími náklady na lokalizaci programů a přetrvávající ztrátou. Podle vyhlášení představitelů UPC společnost nebude respektovat rozhodnutí regulačního úřadu a ceny zvýší v souladu s lednovým oznámením.

 Česká informační agentura
mv & ph

Článek ze dne 31. ledna 2001 - středa