logo itpoint.cz

Telenor oznamuje finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2001

Provozní příjmy byly o 10,7 % vyšší než ve stejném období loňského roku. Zisk za prvních devět měsíců činil 9,5 miliardy NOK, resp. 1,08 miliardy USD před zdaněním a odečtením menšinových podílů. Stále dochází k silnému růstu v příjmech a ziscích z aktivit Telenoru v oblasti mobilních komunikací v Norsku. Kladný ziskový vývoj rovněž vykazovaly klasické služby pevných linek.

Oslo, 30. října 2001 - Aktivity společnosti Telenor za prvních devět měsíců roku 2001 vykazovaly neustálý růst. Provozní příjmy byly o 10,7 % vyšší než ve stejném období loňského roku. Zisk za prvních devět měsíců činil 9,5 miliardy NOK, resp. 1,08 miliardy USD před zdaněním a odečtením menšinových podílů. Stále dochází k silnému růstu v příjmech a ziscích z aktivit Telenoru v oblasti mobilních komunikací v Norsku. Kladný ziskový vývoj rovněž vykazovaly klasické služby pevných linek.

Trh pro služby související s informačními technologiemi (IT) byl v průběhu třetího čtvrtletí tohoto roku charakteristický značným poklesem poptávky. Společnost Telenor přijala důležitá opatření k tomu, aby přizpůsobila své podnikání v této oblasti nižší úrovni poptávky. Tato opatření zahrnovala snížení počtu zaměstnanců.

Telenor pracuje na restrukturalizaci svého mezinárodního internetového portfolia. Prodal své vlastnické podíly u poskytovatelů komunikačních služeb (CSP) v Německu a Švýcarsku a omezil svou činnost v dalších evropských zemích.

V rámci širšího programu snižování nákladů vedení společnosti také schválilo omezení při využívání konzultantů a externích spolupracovníků. Společnost nepřijímá nové zaměstnance a omezila cestování.

Provozní příjmy bez započtení tržeb se v prvních devíti měsících tohoto roku zvýšily na 3,119 miliard NOK (354,7 milionu USD), což představuje zvýšení o 11,7 % v porovnání se stejným období loňského roku. V posledních třech měsících došlo ke zvýšení o 724 milionů NOK (82,33 milionu USD), což představuje 7,8 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Stále pokračuje silný nárůst příjmů a zisku z aktivit společnosti Telenor v oblasti mobilních komunikací v Norsku. Kladný ziskový vývoj rovněž vykazovaly klasické služby pevných linek.

EBITDA (provozní zisk/ztráta bez úroků, daní, odpisů a amortizace) dosáhla na konci třetího čtvrtletí výše 6,59 miliard NOK (749,4 milionu USD). V této hodnotě nejsou započteny výnosy a ztráty. Po dalších oprávkách na rezervy dosahovala EBITDA výše 7,085 miliard NOK, resp. 805,7 milionu USD, což představuje zvýšení o 4 % (252 milionů NOK, resp. 28,66 milionu USD) ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

"Základní provozní aktivity společnosti vykazují po prvních devíti měsících i nadále kladný růst. Tento nárůst se vztahuje zejména k aktivitám společnosti Telenor v oblasti mobilních komunikací v Norsku. Rovněž nás těší, že jsme si v Norsku od konce roku udrželi stejný podíl na trhu pevných telefonních linek," řekl Tormod Hermansen, vrchní výkonný ředitel společnosti Telenor.

"Stále očekáváme, že situace na trhu služeb souvisejících s IT bude tvrdá, a přijali jsme opatření ke snížení nákladů včetně snížení počtu zaměstnanců. Očekáváme, že rozhodnutí zanechat internetových aktivit v oblasti CSP v Německu a ve Švýcarsku a omezit naše internetové činnosti v dalších evropských zemích povede ke kladné hodnotě ukazatele EBITDA ke konci roku 2002 pro tuto oblast," dodal T. Hermansen.

Ve třetím čtvrtletí 2001 uplatnila společnost Telenor odpisy ve výši 2 miliardy NOK (227,4 milionu USD), především ve formě goodwillu společnosti EDB Business Partner, transatlantického podvodního kabelu TAT-14 a svých internetových podniků.

Výnosy ve výši 21 miliard NOK (2,39 miliardy USD) z prodeje předchozích investic Telenoru v Německu a Irsku významně přispěly k zisku před zdaněním a odečtu menšinových podílů, který dosáhl 9,5 miliardy NOK (1,08 miliardy USD) i přes značené odpisy a rezervy.

Rozvaha společnosti Telenor se od konce roku výrazně zlepšila v důsledku prodeje podílu Telenoru v německé firmě Viag Interkom a irské společnosti Esat Digifone. Finanční zadluženost (čistý dluh nesoucí úrok) byla na konci třetího čtvrtletí 16,4 miliardy NOK (1,86 miliardy USD), což od konce roku představuje snížení o 24,1 milionu NOK (2,74 milionu USD).

Finanční zpráva a další materiály jsou k dispozici na stránce http://www.telenor.com/ir
Podrobné výsledky ve formátu pdf naleznete na http://www.telenor.com/ir/quarterly_reports/3q01/pdf_xsl/3q_2001_eng.pdf

O společnosti Telenor

Norská společnost Telenor - jeden z nejvýznamnějších telekomunikačních operátorů ve Skandinávii - působí v mezinárodním měřítku v oblasti mobilní komunikace, Internetu, v komunikačních službách založených na protokolu IP, satelitních službách a placených televizních službách.

V České republice je Telenor vedle své regionální kanceláře (Country Office) plně nebo částečně zastoupen následujícími společnostmi :

 http://www.telenornetworks.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 1. listopadu 2001 - čtvrtek