logo itpoint.cz

Telenor spouští mobilní síť třetí generace

V sobotu 1. prosince 2001 zahájila norská společnost Telenor Mobil v souladu s podmínkami licenční dohody uzavřené s příslušnými úřady provoz své mobilní sítě třetí generace. Síť typu UMTS bude v první fázi pokrývat centrum norské metropole Oslo přibližně s 200 000 obyvateli.

Oslo 29. listopadu 2001 - V sobotu 1. prosince 2001 zahájila norská společnost Telenor Mobil v souladu s podmínkami licenční dohody uzavřené s příslušnými úřady provoz své mobilní sítě třetí generace. Síť typu UMTS bude v první fázi pokrývat centrum norské metropole Oslo přibližně s 200 000 obyvateli.

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) je nový standard mobilní komunikace, který umožňuje mnohem vyšší kapacitu přenosu dat, než jakou dokáží nabídnout dnešní technologie. Nový systém přispívá k rozvoji mobilních služeb a významným způsobem rozšiřuje spektrum dosavadních služeb. Systém UMTS mimo jiné umožňuje přenos videa prostřednictvím mobilního telefonu.

Jelikož většina zemí zahájení provozu svých mobilních sítí třetí generace odložila, dostává se Norsko v této oblasti na přední pozici. I když k terminálům a službám pro síť UMTS nebude mít široká veřejnost přístup ještě několik měsíců, společnost Telenor Mobil a její partneři si nesmírně cení toho, že byla zprovozněna síť, kterou lze již v této chvíli využít pro zkušební a vývojovou činnost. Norsko se díky tomu dostává do čela vývoje mobilních služeb. Dříve než bude síť uvedena do plného praktického provozu, rozšíří se pokrytí signálem UMTS i na další města a hustě obydlené oblasti země.

Ve srovnání s očekáváními v loňském roce, kdy se začaly vydávat licence pro sítě třetí generace, došlo v rozvoji technologie UMTS ke značnému zpoždění. V současné době existuje pouze omezený počet testovacích terminálů a samotnou síť lze využít jen pro hlasové volání. Rozvoj služeb, které plně využívají možností technologie UMTS, nicméně rychle pokračuje a plně funkční terminály by se na trhu měly objevit na podzim roku 2002.

Telenor Česká republika s.r.o. - poskytuje satelitní řešení zahrnující sítě VSAT určené pro bankovní a finanční instituce, státní a veřejnou správu, obchodní řetězce, podnikové sítě, dále satelitní mobilní služby, broadcasting pro přenos a distribuci RTV signálu, Business TV, TV pro uzavřené skupiny uživatelů a další širokopásmové služby.

Telenor Networks s.r.o. - operátor, který zajišťuje řešení "poslední míle" prostřednictvím sítě Fixed Wireless Access ve frekvenčním pásmu 26 GHz.

Nextra Czech Republic s.r.o. - nabízí mnoho internetových a telekomunikačních služeb založených na internetovém protokolu (IP). Kromě mezinárodní konektivity, zahrnuje její produktové portfolio jak hlasové a domácí služby, tak i komplexní řešení virtuálních privátních sítí (VPN).

DCIT s.r.o. - nabízí široké spektrum služeb spojených s ICT (vývoj softwaru, konzultační služby, informační audity, spolupráce na řízení projektů, certifikaci ISO 9001). Stěžejní softwarový produkt společnosti DCIT používají dvě české a tři britské televizní stanice.

 www.telenor.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 4. prosince 2001 - úterý