Usnesení vlády ČR k Návrhu opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice

Usnesení vlády ČR č. 1182 ze 14. listopadu 2001 k Návrhu opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. listopadu 2001 / č. 1182

k Návrhu opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice

V l á d a

  1. bere na vědomí Návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice
    ( http://www.mdcr.cz/archiv2001/navrhopatr211101.doc ) uvedený v části III. předloženého materiálu

  2. ukládá ministru dopravy a spojů předložit vládě do 31. května 2002 návrh věcného záměru novely zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, kterou bude do právního řádu České republiky zapracováno Nařízení (ES) 2887/2000 Evropského parlamentu a Rady z 18. prosince 2000, o zpřístupnění účastnických vedení, a závěry kapitol 2. - 4. návrhu uvedeného v bodě I tohoto usnesení

Provede - ministr dopravy a spojů

www.vlada.cz

Článek ze dne 27. listopadu 2001 - úterý

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Aktuální články

Moderní trendy a zapojení ICT technologi...

Ještě dokonalejší vzdálená správa koncov...

Benefice ArtForum ICZ pomáhá projektu Mů...

V INVENTI pracuje 25 procent žen - dvojn...

SAS Visual Analytics v cloudu za zvýhodn...

Prestižní evropská cena za rozvoj cloudo...

RAD Studio 10.2 s podporou Linuxu

Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 ...

Jak zvýšit efektivitu provozu datového c...

Spolehlivá ochrana a ukládání dat pro po...

SUSE Linux Enterprise Server pro KunLun ...

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...