logo itpoint.cz

ÚVIS a Český Telecom podepsali rámcovou smlouvu

Komunikační infrastruktura vybudovaná Českým Telecomem umožní do dvou let připojit a vzájemně propojit všechny subjekty veřejné správy (ministerstva, centrální orgány, krajské úřady, obecní úřady, úřady práce, finanční úřady, školy, knihovny apod.).

Dne 23. října 2001 byla podepsána rámcová smlouva mezi Vládou České republiky a ČESKÝM TELECOMEM, a. s., o poskytování služeb Komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy. Podpisem smlouvy byl vládou pověřen předseda Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) Ing. Jiří Krump. Za ČESKÝ TELECOM, a.s. smlouvu podepsal generální ředitel společnosti RNDr. Přemysl Klíma, CSc.

Komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy patří mezi stěžejní projekty Akčního plánu státní informační politiky. Zajištění služeb spolehlivé, rychlé a finančně dostupné komunikační infrastruktury pro informační systémy veřejné správy je klíčovou záležitostí při poskytování služeb elektronické veřejné správy občanům a podnikatelským subjektům.

Komunikační infrastruktura vybudovaná ČESKÝM TELECOMEM, a.s., umožní do dvou let připojit a vzájemně propojit všechny subjekty veřejné správy (ministerstva, centrální orgány, krajské úřady, obecní úřady, úřady práce, finanční úřady, školy, knihovny apod.). Cílem projektu je zajistit bezpečnou a ekonomicky výhodnou komunikaci (datovou i hlasovou) včetně přístupu k centrálním informačním zdrojům. Součástí komunikační infrastruktury budou rovněž kontaktní místa veřejné správy, která jsou nezbytná pro přístup občanů k informacím z této oblasti.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 24. října 2001 - středa