logo itpoint.cz

V pátek 15.6. 2001 proběhla valná hromada Českého Telecomu

Vlastníci více než 87 procent akcií Českého Telecomu schválili na valné hromadě vyplacení dividend, účetní uzávěrku společnosti, dílčí změny v představenstvu a dozorčí radě a změny stanov.

Poprvé od vstupu strategického partnera vyplatí dominantní telekomunikační operátor Český Telecom dividendy. "Valná hromada schválila jejich vyplacení ve výši 7,50 koruny na akcii před zdaněním," řekl po jednání akcionářů generální ředitel společnosti Přemysl Klíma. Rozhodný den pro nárok na vyplacení dividend byl stanoven na 29. června letošního roku.

Na dividendy bude podle Klímy použito zhruba dvou třetin loňského čistého zisku Českého Telecomu před konsolidací, tj. asi 2,4 miliardy korun. Všechny kroky související s jejich vyplacením musí představenstvo zajistit do 15. září. Část čistého zisku ve výši 1,002 miliardy korun bude reinvestována na další rozvoj společnosti.

Valná hromada schválila také účetní uzávěrky společnosti jak podle českých účetních standardů, tak mezinárodních účetních standardů. Celkové konsolidované výnosy Českého Telecomu podle mezinárodních účetních standardů (IAS) vloni dosáhly výše 57,2 miliardy korun, zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITD) činil 26,7 miliardy korun. Čistý zisk v loňském roce dosáhl výše 6,4 miliardy korun. Ve výsledcích jsou konsolidovány výsledky dceřiné společnosti Eurotel Praha, ve které vlastní Český Telecom 51 procent.

"Dosud bylo vyplácení dividend prakticky znemožněno závazky vyplývající z licence a privatizačních podmínek, které předepisovaly obrovské investice," vysvětlil Klíma. V současné době jsou však tyto tzv. rozvojové cíle prakticky splněny, takže Český Telecom může podle Klímy do budoucna zvolit volnější investiční politiku. "To vůbec neznamená, že bychom automaticky plánovali menší investice. Jen se o jejich zaměření budeme moci rozhodovat daleko svobodněji," dodal Klíma v reakci na otázku ohledně zájmu Českého Telecomu stát se stoprocentním vlastníkem Eurotelu, který se velice pravděpodobně bude ucházet o licenci na provozování sítě mobilních telefonů třetí generace (UMTS).

Dále byly schváleny dílčí změny v představenstvu a dozorčí radě Českého Telecomu. "Na vlastní žádost byl z představenstva odvolán Lorn Ruppert Somervill, zastupující společnost Swisscom," řekl po jednání akcionářů předseda představenstva Ivan Pilný.

Valná hromada potvrdila kooptaci Roberta Jana Terwiela do představenstva a novým členem tohoto orgánu zvolila Gűntera Heize Pfeiffera. "Víceméně formálním krokem bylo i odvolání a následné znovuzvolení Bessela Koka, kterému končilo tříleté funkční období," vysvětlil Pilný. Představenstvo kromě již zmíněných členů dále tvoří Přemysl Klíma, Marcela Gűrlichová, Miloslav Hejnák, Jiří Němec a Jan Juchelka.

Na základě návrh Fondu národního majetku (FNM) valná hromada z dozorčí rady odvolala Zdeňka Hrubého a Jiřího Havla, na jejich místa byli zvoleni Ladislav Zelinka a Jan Škurek. Akcionáři dále potvrdili kooptaci Dominika Louise Böhlera. Dalšími členy dozorčí rady jsou Michal Tošovský, John Klein Bluemink, Lubomír Vinduška, Miloslav Krch, Pavel Herštík, Louis Johan Lampe, Zdeněk Šámal, Zdeněk Švrček, Luboš Vaněk, Jan Schwarzer, Václav Wagner a Vladimír Měšťan.

Valná hromada dále schválila změny stanov Českého Telecomu podle požadavků novely obchodního zákoníku a novely zákona o cenných papírech. "Změny se týkají především upřesnění práv akcionářů a změny formy akcií společnosti z akcií znějících na jméno na akcie na doručitele," řekl tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha.

Stanovy společnosti dále rozšiřují působnost valné hromady například o možnost schvalování smluv o převodu zisku nebo ovládacích smluv. "Dochází také k úpravám práv a povinností představenstva a dozorčí rady, kdy představenstvo již nebude moci v žádných případech například rozhodnout o prodeji části podniku," dodal Crha. Funkční období členů orgánů společnosti již nebude běžet každému členu zvlášť, ale bude počítáno orgánu jako celku.

Valná hromada se zároveň usnesla na změně formy 27 procent kmenových akcií, které dosud zněly na jméno a měly omezenou převoditelnost, na akcie na majitele. Akcionáři dále schválili již dříve projednané ovládací smlouvy mezi Českým Telecomem a jeho stoprocentními dceřinými společnostmi M.I.A., OMNICOM, EDINet.cz a Vianet.

Český Telecom je s téměř čtyřmi miliony hlavních telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Majoritním, 51 procentním vlastníkem firmy je stát prostřednictvím Fondu národního majetku (FNM), 27 procent akcií drží holandsko-švýcarské konsorcium TelSource, jehož podílníky jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Sama KPN Royal Dutch Telecom vlastní dalších 6,5 procenta akcií. Ve čtvrtek 14. října byla mezi FNM a TelSource podepsána dohoda o společném prodeji nejméně 51 procent akcií Českého Telecomu novému zájemci, přičemž na tomto prodeji se bude FNM podílet dvěma třetinami a TelSource jednou třetinou nabízených akcií.

 http://www.pointa.cz - Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 18. června 2001 - pondělí