logo itpoint.cz

V roce 2003 dojde k liberalizaci klasické hlasové služby na Slovensku

Je to poslední regulovaná služba, přesto nelze očekávat dramatické změny ve výrazném poklesu cen ...

V roce 2003 dojde k liberalizaci poslední regulované telekomunikační služby na Slovensku - klasické hlasové služby. Přesto nelze podle analytika společnosti Slávia Capital Borise Kostíka očekávat v této oblasti dramatické změny, například ve formě výrazného poklesu cen pro zákazníka.

"Slovenské telekomunikace (ST) si totiž jako monopolní operátor už vybudovaly dostatečně pevnou pozici na slovenské trhu a investovaly nemalé prostředky do své infrastruktury. Je proto málo pravděpodobné, že někdo bude mít zájem vedle ST poskytovat klasické hlasové služby. V podstatě jediným konkurenceschopným alternativním operátorem by se pro ST mohla stát společnost Energotel," domnívá se B. Kostík.

Podle Kostíka není pravděpodobné, že by někdo mohl trumfnout ST, zvláště po vstupu Deutsche Telekom do této firmy. Nové společnosti podle něj pravděpodobně nebudou mít zájem ani finanční sílu investovat do rozvoje vlastní infrastruktury pro účely hlasové služby a spíše se budou orientovat na datové přenosy tak, jako to oznámily Callino, GiTy či British Telecom.

Podle B. Kostíka lze výraznější změny očekávat především v sektoru datových služeb, poskytování služeb internetu a přenosu hlasu přes internet. Tato služba je již v současnosti liberalizována a poskytuje ji více společností, které umožňují telefonovat zejména do zahraničí za podstatně výhodnějších podmínek. Kostík očekává, že po roce 2003 bude na Slovensku působit několik desítek takovýchto operátorů, mezi nimiž se určitě vyprofiluje několik silných hráčů.

Na telekomunikační trh by brzy měla vstoupit i společnost Energotel, která se bude opírat o telekomunikační infrastrukturu slovenských energetických podniků. "Nemyslím si, že poskytování klasické hlasové služby by bylo klíčovým elementem podnikatelského plánu této společnosti," uvedl B. Kostík. Stejně jako jiní operátoři se podle Kostíka bude i Energotel zaměřovat především na datové služby a přenos hlasu přes internet a bude v podstatě obdobou českého Aliatelu jako alternativního operátora. Slovenský a český trh však podle B. Kostíka nejsou porovnatelné z hlediska lukrativnosti.

Nejsilnější konkurenci očekává analytik Slávie Capital v mobilní komunikaci. Na její rozvoj si však Slovensko bude muset počkat minimálně do konce roku 2002, kdy uplyne exkluzivita současných mobilních operátorů na frekvence GSM 1800.

Impuls rozvoji konkurence by měly brzy poskytnout i licence na pevný bezdrátový přenos (FWA). Tendr na jejich prodej se však už víckrát posunul. Důvodů je podle B. Kostíka několik. Na jedné straně v souvislosti s připravovaným Úřadem pro regulaci síťových odvětví není jasné, kdo bude regulátorem telekomunikací a zda si slovenský Telekomunikační úřad zachová svou nezávislost. Další příčinou je nedostatek pracovníků úřadů, související i s momentální vytížeností případem cen kabelové televize UPC, v neposlední řadě jsou důvodem i finance.

Podle B. Kostíka je cena 70 až 80 mil. Sk za licenci, odhadovaná ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací, celkem reálná. Jestliže však už prodej FWA přináší problémy, netroufl si B. Kostík odhadnout termín prodeje slovenských licencí na mobilní sítě třetí generace (UMTS), zvláště když bude letos vláda zaneprázdněna privatizací elektroenergetiky a bankovního sektoru.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 1. února 2001 - čtvrtek