logo itpoint.cz

V tendru UMTS byly zveřejněny odpovědi na otázky uchazečů

Informace z 5. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS + přehled dění kolem UMTS v ČR - I. část / od července do prosince 2000.

Dne 19. listopadu se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadu 5. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS.

V rámci svého zasedání řídící výbor posoudil informaci o současném stavu druhého stupně výběrového řízení. Dále projednal návrhy odpovědí na otázky vznesené zájemci o účast v aukci, které budou podle podmínek výběrového řízení zveřejněny na webové stránce ČTÚ.

Druhý stupeň tendru má formu jednorázové aukce s nabídkovými cenami uvedenými v uzavřených obálkách. Nejnižší nabídková cena a platební podmínky budou na webové stránce ČTÚ oznámeny nejpozději čtyři dny před datem podání nabídek.

 Odpovědi na otázky zájemců o účast v aukci na licence UMTS ...
120 kB
Odpovědi na otázky zájemců o účast v aukci na licence UMTS podané podle bodu 5.2 zadávací dokumentace do 16. listopadu 2001 včetně

Z dění kolem UMTS v ČR

UMTS je mobilní telekomunikační systém, který účastníkům poskytuje vedle služeb systémů druhé generace (GSM 900/1800, DECT atp.) zejména vysokorychlostní přístup k existujícím i budoucím multimediálním službám, k Internetu a dalším službám založeným na IP (Internet Protocol). S využitím družicové součásti má účastníkům, vybaveným jediným mobilním terminálem, umožnit mobilní komunikaci kdekoli na světě, bez ohledu na okolní telekomunikační a uživatelské prostředí.

19.7. 2000 - Pokud ministerstvo dopravy a spojů ČR (MDS) udělí licence na mobilní sítě UMTS podle svého plánu stávajícím operátorům, připraví státní pokladnu o 78 miliard korun. S odvoláním na studii českého telekomunikačního trhu britské banky HSBC to napsaly Hospodářské noviny. Pokud vláda rozdělí kmitočtová pásma pro sítě tzv. sítě třetí generace pouze společnostem EuroTel, RadioMobil a Český mobil, získá za ně "jen symbolických 200 miliónů USD," citují HN studii HSBC. Pokud by ale stát uspořádal otevřenou aukci, dostal by za čtyři licence až 2,25 miliardy dolarů, tedy více než 85 miliard korun. Náměstkyně ministra dopravy Marcela Gürlichová dala již podle HN najevo, že MDS preferuje variantu s pevným poplatkem pro tři současné operátory. To podle HSBC znamená ztrátu 90 procent možného výnosu. S touto variantou ale nesouhlasí ministerstvo financí. "Pokud ministr dopravy s tímto návrhem přijde, ostře proti němu vystoupíme. My preferujeme formu blížící se aukcím. Je to podle nás efektivnější nejen pro státní pokladnu, ale i z hlediska konkurence na mobilním trhu," řekl HN mluvčí ministerstva financí Libor Vacek.

8.8. 2000 - Pravděpodobně během roku 2002 budou moci telekomunikační operátoři v ČR začít využívat mobilní sítě třetí generace UMTS. V té době by totiž měla být uvolněna potřebná kmitočtová pásma. Licenční řízení by se mohlo uskutečnit v roce 2001. ČTK to sdělil vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy a spojů Michal Hala.

30.8. 2000 - Nedostatek peněz ve státním rozpočtu by vládě mohly pomoci částečně řešit příjmy za licence na novou výkonnější generaci mobilních telefonů UMTS. První odhady hovoří o příjmu téměř 20 miliard korun, uvedla Mladá fronta Dnes. Potvrdil to po zasedání vlády ministr financí Pavel Mertlík. V několika evropských zemích již byly licence na UMTS prodány. Britská vláda za ně utržila v přepočtu 1306,3 miliardy Kč, Německo získalo 1787,7 miliardy Kč a Nizozemsko 94,5 miliardy Kč. V případě ČR investiční banka HSCB odhaduje, že by licence mohly vynést až 32 miliard Kč.

22.9. 2000 - Pravděpodobně během října se bude kabinet zabývat strategickým materiálem o prodeji licencí na provoz mobilních sítí třetí generace UMTS. ČTK to sdělila Dana Škrabalová z tiskového oddělení ministerstva dopravy a spojů. Materiál počítá s udělením čtyř licencí. MDS doporučuje vládě udělit licence do konce roku 2001. Forma přidělení bude v souladu se zákonem o telekomunikacích, tedy výběrovým řízením. Cenu by mělo na základě odhadu poradenské firmy stanovit ministerstvo financí. Ostatní evropské země volí při udělování licencí UMTS buď cestu vydražení licencí v aukci nebo výběrového řízení. V aukci vydražilo licence například sousední Německo, kde je šest společností získalo celkem za 50,5 miliardy EUR. Aukce se připravují také v Itálii, Polsku a Belgii. Další variantou je výběrové řízení. Pro tzv. soutěž krásy, kdy je licence udělena za pevně stanovenou cenu, se rozhodlo například Norsko a Švédsko.

19.10. 2000 - ČSSD se s ODS dohodla na tom, že stát prodá čtyři telekomunikační licence UMTS v aukci. Tato forma prodeje by totiž měla přinést vyšší zisk než dosud předpokládaných 20 miliard korun, které už vláda zahrnula do příjmové stránky návrhu rozpočtu. Ministerstvo dopravy a spojů bude navzdory dohodě ČSSD s ODS vládě navrhovat udělení tří licencí na provozování sítě mobilních telefonů třetí generace UMTS za předem stanovenou cenu současným mobilním operátorům (EuroTel, Český Mobil a RadioMobil), pokud o ně projeví zájem. Čtvrtou licenci by měl získat nový subjekt s tím, že u něj by měla rozhodovat nabídnutá cena.

4.12. 2000 - S udělením tří licencí na provoz mobilních sítí UMTS za pevnou cenu stávajícím mobilním operátorům EuroTelu, RadioMobilu a Českému Mobilu souhlasí zástupci všech tří společností. Podle sdělení zástupců operátorů pro ČTK se přidělením licencí UMTS stávajícím provozovatelům mobilních sítí značně zvýší pravděpodobnost úspěšného a rychlého nasazení nové a doposud neověřené technologie v ČR.

18.12. 2000 - Vláda rozhodla, že na všechny čtyři licence na provoz mobilních sítí třetí generace UMTS vyhlásí Český telekomunikační úřad (ČTÚ) výběrové řízení. Rozhodnutí vlády přesto nevylučuje možnost udělení licencí stávajícím mobilním operátorům či prodej licencí v aukci. Předseda ČTÚ má do konce ledna 2001 vládě předložit rámcové podmínky výběrového řízení, přičemž licence by měly vítězné firmy získat do 30. září 2001. Kmitočtové pásmo přidělené pro UMTS by pak ČTÚ měl pro čtyři celoplošné licence uvolnit do 1.ledna 2002.

zdroj : CTK

Článek ze dne 21. listopadu 2001 - středa