logo itpoint.cz

Vězňové dostávají možnost telefonovat

Všech 38 objektů věznic v České republice vybaví v průběhu letošního roku Český Telecom karetními telefonními automaty.

Všech 38 objektů věznic v České republice vybaví v průběhu letošního roku Český Telecom karetními telefonními automaty.

Smlouvu s Vězeňskou službou České republiky uzavřel ČESKÝ TELECOM 22. prosince 2000. Podnětem bylo vydání novely zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Podle zákona č. 169/1999 Sb. mohou odsouzení v odůvodněných případech používat telefon ke kontaktu s blízkými osobami.

V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému ve smyslu odst. 2,  §18 tohoto zákona povolit použití telefonu i ke kontaktu s jinými osobami. Vězni mohou telefonovat na vlastní náklady a pouze pod kontrolou Vězeňské služby ČR.

"Vězeňská služba České republiky učinila realizací této zákonem dané možnosti další krok k dosažení úrovně zacházení s vězni, jaká je již léta obvyklá v zemích Evropské unie," řekla generální ředitelka Vězeňské služby České republiky, Mgr. Kamila Meclová.

 karetní telefonní automat Společně s automaty na základě požadavku Vězeňské služby dodá ČESKÝ TELECOM moderní monitorovací zařízení. První dva přístroje budou fungovat ve věznicích Praha-Řepy a Světlá nad Sázavou již do konce února. Instalace všech zařízení bude dokončena v průběhu roku 2001.

ČESKÝ TELECOM a.s., je vedoucí telekomunikační společností v České republice. V oblasti poskytování hlasových služeb se počet jeho zákazníků blíží již čtyřem miliónům. Prostřednictvím své dceřiné společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb. Díky zásadní modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Zmodernizovaná přenosová kapacita společnosti je také stále intenzivněji využívána ostatními operátory.

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM provozuje v České republice více než 18 000 kartových a 12 000 mincových veřejných telefonních automatů. První kartový telefonní automat byl na území ČR instalován v roce 1991 a doposud bylo vydáno přes 30 miliónů telefonních karet.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 26. února 2001 - pondělí