logo itpoint.cz

Vítězství v aukci bude přínosem pro zákazníky společnosti RadioMobil

Společnost RadioMobil převzala v pátek 14. prosince z rukou předsedy ČTÚ Davida Stádníka licenci UMTS. Ta opravňuje společnost ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS.

Společnost RadioMobil převzala v pátek 14. prosince z rukou předsedy ČTÚ Davida Stádníka licenci UMTS. Ta opravňuje společnost ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS.

Společnost RadioMobil se v souladu s celkovou strategií skupiny T-Mobile International zúčastnila aukce na udělení licencí UMTS a výběrové řízení vyhrála. Tento výsledek přináší společnosti RadioMobil vedle frekvencí pro provoz sítě UMTS dvě výhody. Získá další frekvence v pásmu 1800 MHz pro již provozovaný systém GSM, které využije pro rozšíření stávající sítě. Zároveň má právo první volby u kmitočtů pro síť nové generace UMTS. Díky této skutečnosti bude společnost RadioMobil schopna lépe optimalizovat obě sítě, a tím dosáhnout výrazné tržní výhody v podobě větší kvality a kapacity sítě a nabízených služeb.

"Udělení licence UMTS nám v budoucnu umožní nabídnout zákazníkům celou řadu nových služeb. Navíc jako jediný operátor na českém trhu budeme schopni využít rozsáhlých zkušeností s budováním sítě UMTS a know-how našich sesterských společností v rámci skupiny T-Mobile International. Díky synergii ve skupině T-Mobile budeme mít dále výhodu společného postupu při vývoji nových produktů a služeb a naši zákazníci získají lepší přístup k atraktivnějšímu obsahu," říká Roland Mahler, generální ředitel společnosti RadioMobil, a dodává : "Pokud se ČTÚ rozhodne udělit také třetí volnou licenci, žádáme stanovení takových finančních podmínek, aby bylo zajištěno rovné postavení všech hráčů na trhu."

V Praze dne 17. prosince 2001

 www.paegas.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 18. prosince 2001 - úterý