logo itpoint.cz

Vyjádření Aliatelu k rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 4.9. 2001

Aliatel velmi vítá dnešní rozhodnutí ČTÚ - výši cen v tomto rozhodnutí však považuje za nedostatečnou, rozhodnutí nedává velký prostor k tomu, aby noví telekomunikační operátoři podpořili masový rozvoj Internetu většími provizemi z minut pro ISP než v současné době nabízí Český Telecom.

Praha 4. září 2001 - ČTÚ dnes vydal dlouho očekávané rozhodnutí, kterým určil cenu za propojení pevných telekomunikačních sítí pro službu přístupu k Internetu. Operátor, který od účastníka inkasuje platbu (v drtivé většině případů je tímto operátorem Český Telecom, který účastníka zpoplatňuje podle tarifu Internet 2001), zaplatí propojenému operátorovi, který poskytuje přístup ISP následující maximální ceny (za minutu, bez DPH) :

Společnost Aliatel, která předala ČTÚ spor o internetovém propojení již koncem června, velmi vítá dnešní rozhodnutí ČTÚ. "Výši cen v tomto rozhodnutí však považuje za nedostatečnou," říká Jiří Hubka, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Aliatel a.s. "Rozhodnutí nedává velký prostor k tomu, aby noví telekomunikační operátoři podpořili masový rozvoj Internetu většími provizemi z minut pro ISP než v současné době nabízí Český Telecom." Podíl, který budou dle dnešního rozhodnutí propojovaní operátoři získávat z inkasované minuty a ze kterého budou následně vyplácet provizi pro ISP, se pohybuje kolem 40 %, což je výrazně níže než je obvyklé v Evropě. Jak je patrné z grafu, v západních zemích totiž samotný ISP získává z inkasované minuty až 70 %.

rozhodnutí ČTÚ

Český Telecom operátor + ISP
60 % 40 %

Evropa

Operátoři ISP
30 % 70 %

Jiří Hubka k tomu dodává : "Jsem přesvědčen, že poslední překážka již padla a nic nebrání tomu, abychom v nejbližších dnech uzavřeli se společností Český Telecom dodatek, který rozšíří naši stávající propojovací smlouvu o internetové volání a přinese tak další rozšíření poskytovaných služeb."

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 6. září 2001 - čtvrtek