logo itpoint.cz

Vyjádření ČTÚ k rušení veřejných telefonních automatů Českého Telecomu

Povinnost zřizovat a provozovat VTA byla Českému Telecomu uložena v Pověření ke zřizování a provozování JTS a poskytování telekomunikačních služeb, vydaného společnosti rozhodnutím Ministerstva hospodářství České republiky v roce 1995.

V tisku a dalších sdělovacích prostředcích se objevuje kritika a negativní ohlasy na rušení veřejných telefonních automatů (dále jen VTA) společností ČESKÝ TELECOM, a. s., zejména v malých obcích. Český telekomunikační úřad, jako správní úřad pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací, k problematice rušení VTA sděluje, že povinnost zřizovat a provozovat VTA byla společnosti uložena již v Pověření ke zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě a poskytování telekomunikačních služeb, vydaného společnosti rozhodnutím Ministerstva hospodářství České republiky v roce 1995.

Ve zmíněné kritice ve sdělovacích prostředcích byl kromě nesouhlasu s rušením provozu VTA kritizován i údajný požadavek společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. na příspěvek obcí na provozování VTA ve výši 1500 Kč měsíčně. Pokud by Český telekomunikační úřad zjistil, že akciová společnost ČESKÝ TELECOM požaduje od obcí příspěvek na provozování VTA, považoval by takový postup ze strany společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. za vážné porušení cenových předpisů a učinil by v dané věci odpovídající opatření.

Konkrétní poznatky v uvedené záležitosti je možné sdělit Českému telekomunikačnímu úřadu jakoukoliv formou, včetně zaslání podání na adresu elektronické podatelny podatelna@ctu.cz .

Český telekomunikační úřad dále upozorňuje, že společnost ČESKÝ TELECOM, a. s. v současné době nabízí poskytování služby provozování telefonních automatů s podílem na zisku pod obchodním názvem INDOOR. Službu INDOOR nelze v žádném případě zaměňovat za požadavek na příspěvek na provozování VTA. Služba INDOOR spočívá ve zřízení a provozování telefonního automatu na telefonní karty v prostorách nebo na místě určeném účastníkem za podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služby INDOOR, v ustanovení části A.90 Dodatku č. 05/2001, kterým se mění a doplňuje Ceník vnitrostátních telekomunikačních služeb společnosti, a v uzavřené smlouvě o poskytování služby INDOOR.

Telefonní automaty provozované v rámci služby INDOOR se nezapočítávají do počtů VTA provozovaných společností ČESKÝ TELECOM, a. s. Více informací ke službě INDOOR naleznete ZDE .

ČTÚ

Článek ze dne 29. října 2001 - pondělí