logo itpoint.cz

Výsledky mimořádné valné hromady telekomunikační společnosti Aliatel

V posledním únorovém dnu proběhla mimořádná valná hromada Aliatelu. Bylo schváleno navýšení základního jmění z 1,31 miliardy na 2,71 miliardy korun , akcionáři schválili rozpočet na letošní rok a zvolili nové členy představenstva a dozorčí rady.

V posledním únorovém dnu proběhla mimořádná valná hromada Aliatelu. V souladu s původním plánem bylo schváleno navýšení základního jmění firmy z 1,31 miliardy na 2,71 miliardy korun. Akcionáři dále schválili rozpočet na letošní rok a zvolili nové členy představenstva a dozorčí rady společnosti.

Podle generálního ředitele Aliatelu Jiřího Hubky představuje navýšení jmění významný strategický krok, jímž akcionáři stvrdili intenzivní zájem o budoucnost firmy.

Představenstvo společnosti bude v dalším období pracovat v následujícím složení :

Novými členy dozorčí rady byli zvoleni :

Další členové dozorčí rady zůstávají ve svých funkcích.

Loňský rok zakončil Aliatel se ztrátou 355 milionů korun (v roce 1999 to bylo 349,5 milionu korun). Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb činily 629,6 milionu korun, zatímco o rok dříve jen 178,3 milionu korun. Vytvoření prvních zisků společnost předpokládá v roce 2002. Ke vstupu do černých čísel by mělo výrazně napomoci zprovoznění veřejných hlasových služeb v letošním roce. Stejně jako v předchozích letech hodlá firma investovat do rozvoje infrastruktury a nejnovějších technologií, přičemž plánované letošní
investice se pohybují ve výši 1,8 miliardy korun. V roce 2000 firma investovala přibližně 1,1 miliardy korun.

Akciová společnost Aliatel měla na konci loňského roku 262 zaměstnanců. Několikaměsíční jednání s britskou firmou Energis o převzetí Aliatelu skončilo v lednu neúspěšně. Vlastníky Aliatelu tak stále jsou s celkovým podílem 60 % Jihočeská, Jihomoravská, Pražská, Severočeská, Severomoravská, Středočeská a Západočeská energetika, 40 % podíl vlastní německá RWE Telliance. Snahou současných akcionářů však stále zůstává prodej firmy strategickému investorovi, nejlépe do konce letošního roku.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 2. března 2001 - pátek