logo itpoint.cz

Výzkum spokojenosti zaměstnanců Českého Telecomu v roce 2000

Od roku 1997, kdy se poprvé uskutečnil výzkum oddanosti zaměstnanců, se projevuje sestupný trend v celkové úrovni oddanosti zaměstnanců. Nejvyšší úrovně oddanosti - 53 bodů, bylo dosaženo v Divizi generálního ředitele a zástupce a v Divizi korporátních služeb. Nejnižší úroveň oddanosti je v Divizi sítí.

Období transformačních změn, kterými společnost v roce 2000 prošla, se projevilo i na klesajícím trendu hlavního ukazatele spokojeností zaměstnanců - indexu oddanosti. Provozní výbor přijal tuto skutečnost s pochopením a jednomyslně vyslovil naději na postupné zlepšování situace v souvislosti s realizací nového Business modelu. Jeho implementace bude do firmy přinášet podstatné úpravy ve fungování procesů a podpoří trend neustálých změn reagujících na situaci na liberalizovaném telekomunikačním trhu.

V roce 2000 bylo u výzkumu spokojenosti zaměstnanců ve srovnání s předcházejícími lety dosaženo dosud nejvyšší návratnosti. V členění podle regionů dosáhl nejvyšší návratnosti region Severní Čechy a nejnižší pak region Praha. Pokud jde o jednotlivé divize, nejvyšší návratnosti dosáhla Divize generálního ředitele, Divize zástupce generálního ředitele a Divize síti.

 TRI*M index - Český Telecom 2000

Úroveň spokojenosti zaměstnanců

V roce 2000 je celková úroveň oddanosti zaměstnanců 44 bodů TRI*M Indexu. Od roku 1997, kdy se poprvé uskutečnil výzkum oddanosti zaměstnanců, se projevuje sestupný trend v celkové úrovni oddanosti zaměstnanců. Nejvyšší úrovně oddanosti - 53 bodů, bylo dosaženo v Divizi generálního ředitele a zástupce a v Divizi korporátních služeb. Nejnižší úroveň oddanosti je v Divizi sítí.

Práce s výsledky z průzkumu

Výsledky výzkumu z roku 1999 byly široce zveřejněny. Pouhých 18 % respondentů se nedozvědělo o výsledcích vůbec, což je méně než v loňském roce.

Jako nejrozšířenější zdroj informací o výsledcích výzkumu spokojenosti zaměstnancůje stále uváděn celopodnikový časopis Zpravodaj (jako zdroj ho uvádí 69 % dotázaných). Dalším důležitým zdrojem informací o výsledcích průzkumu je intranet (42 %).

Největší procento lidí, kteří tvrdí, že se o výsledcích minulého výzkumu nedozvěděli vůbec, je v regionu Praha a v Divizi generálního ředitele a zástupce. Nejnižšíje v regionu Jižní Čechy a v Divizi korporátních služeb. Pokud jde o názor zaměstnanců na to, zda se s výsledky průzkumu následně pracuje, jsou tyto názory rozděleny na třetiny.

První třetina dotázaných se domnívá, že se s výsledky následně pracuje, další třetina si myslí, že ne, a třetina vůbec neví, zda se s výsledky pracuje, či ne.

Názor zaměstnanců na další využití výsledků loňského výzkumu se příliš neliší v jednotlivých regionech, v členění podle divizí jsou už rozdíly větší. Relativně nejvíce zaměstnanců, kteří uvádějí, že s výsledky se následně pracuje, je v Divizi generálního ředitele a zástupce, v Divizi korporátních služeb a v členění podle regionů v Jižních Čechách.

zpracováno podle Agentury AISA

 www.telecom.cz

Článek ze dne 20. června 2001 - středa

AddNet - unikátní provozně bezpečnostní DDI/NAC nástroj