logo itpoint.cz

Výzkum trhu veřejných telefonních automatů

Český Telecom uskutečnil ve spolupráci s agenturou AISA koncem raku 2000 rozsáhlý kvantitativní výzkum zaměřený na trh veřejných telefonnfeh automatů a na vnímání motivů na telefonních kartách. Obecně lze shrnout, že lidé neznají ceny volání z telefonních automatů, což může být i jednou zvýznamných bariérjejich využívání.

Český Telecom uskutečnil ve spolupráci s agenturou AISA koncem raku 2000 rozsáhlý kvantitativní výzkum zaměřený na trh veřejných telefonnfeh automatů a na vnímání motivů na telefonních kartách.

Výzkum se prováděl metodou osobníeh rozhovorů tazatelů s respondenty. Celkem bylo osloveno 1252 respondentů v cílové skupině 6 - 70 let.

Hlavním důvodem pro uskutečnění výzkumu bylo odhalit a následně využít veškeré možnosti k dosažení co největších tržeb z telefonních automatů a k zajištění co nejvyšší konkurenceschopnosti telefonních automatů vůči mobilním telefonům.

Z výsledků výzkumu vyplývá následující

V současnosti využívá veřejný telefonní automat 57 % respondentů ve věku 15 až 70 let (téměř 4,5 milionu lidí) a 49 % děti ve věku 6 až 14 let (asi 550 tisíc). Celkově tedy veřejných telefonních automatů využívá více než pět milionů lidí. Současná dostupnost telefonních automatů je hodnocena vcelku pozitivně.

Šedesát procent respondentů ve věku 15 až 70 let, kteří využívají VTA, považuje dostupnost telefonních automatů za dobrou, tzn. za dostatečně nebo vcelku hustou. Jako problematická se ukázala velmi nízká znalost ceny hovorů z telefonních automatů. Okolo 40 % dotázaných si tyto ceny (místních i meziměstských hovorů) vůbec netrouflo odhadnout. Ti ostatní ve většině případů cen nadhodnocují - průměrné odhadované ceny všech hovorů jsou vyšší než skutečné ceny.

S tim, že respondenti neznají ceny hovorů, souvisí také skutečnost, že nevědí, jak dlouho (kolik minut celkem) mohou volat např. při místním volání ve slabém provozu z telefonní karty v hodnotě 175 Kč. Téměř polovina všech dotázaných ve věku 15 až 70 let si dokonce ani netroufla délku volání odhadnout. Zbývající respondenti odhadují délku hovoru mnohem nižší (o více než 100 minut), než odpovídá skutečnosti.

Obecně lze shrnout, že lidé neznají ceny volání z telefonních automatů, což může být i jednou zvýznamných bariérjejich využívání.

Pokud jde o srovnání cen telefonní automat/mobilní telefon, uvádějí respondenti častěji, že volání z mobilního telefonu je celkově dražší než telefonování z automatu. 0 něco méně často sdílejí tento názor uživatelé mobilního telefonu. Z hlediska cena/hodnota je však telefonní automat vnímán stejně jako mobilní telefon !

Jak si vedou telefonní karty

Distribuční síť prodejních míst telefonních karet je hodnoceha velice pozitivně. Padesát jedno procento respondentů, kteří využívají VTA na telefonní kartu, uvádí, že distribuční síť je zcela vyhovující. Dalším čtyřiceti procentům distribuční síť celkem vyhovuje.

Co se týká vnímání motivů na telefonních kartách v souvislosti s posouzením potenciálu telefonních karet jako reklamního média, zjistil výzkum následující :

Komunikace ceny hovorného

Jedním z nejpalčivějších zjištění, které vyplynulo z výše uvedeného výzkumu, je neznatost ceny volání z telefonních automatů. "Většina osob nezná cenu volání z telefonních automatů nebo ji při odhadech nadhodnocuje." Proto i AISA důrazně doporučuje co nejefektivněji komunikovat cenu hovorného.

Podstatou problému špatného povědomí o cenách volání z automatů je impulsní nebo chcete-li jednotkový systém účtování hovorů, který nedává volajícím jasnou představu, kolik určitou dobu trvající hovor vlastně stojí.

Odečet telefonních jednotek z karty avizovaný na displeji automatu není dostatečně vypovídající, především ve vnímání poměru délka hovoru/cena hovoru. Současná mechanika odečtu jednotekv různých časových intervalech podle typu volání (místní, meziměstské nebo ve špičce, mimo špičku) neumožňuje přímo komunikovat cenu volání za minutu.

Tuto pro zákazníka asi nejlépe představitelnou formu komunikace hodnoty volání umožní až přechod na novou technologii související se zavedením telefonních karet s Eurochipem II. generace ve druhé polovině tohoto roku.

Bylo by však škoda nevyužít ihned tuto příležitost, jak pozitivně informovat zákazníky o výhodách volání ztelefonních automatů. Proto byla odstarována akce výlepu reklamních plakátů na telefonní budky. Informace o ceně volání z telefonního automatu umístěná přímo na místo, kdeje tato služba poskytována, představuje maximálně efektivní cílení reklamního sdělení.

Dále bude slogan komunikován ve formě samolepek přímo na telefonních kartách a rovněž na display automatů Ascom Proxim. Po zasunutí karty do čtečky přístroje bude volající informován o maximální délce hovoru realizovatelného z 50 impulsové karty při místním volání mimo špičku v síti Českého Telecomu.

 VTA

Článek ze dne 24. května 2001 - čtvrtek