logo itpoint.cz

WinACD - program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání od společnosti Ateco

Program umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy.

Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání WINACD umožňuje zpracovávat a dále vyhodnocovat údaje popisující provoz v centru automatizované obsluhy. Program vyhodnotí veškerou aktivitu jednotlivých agentů či celých front v čase, přičemž období pro vyhodnocení nemusí být spojité (např. jenom pátky v měsíci). Všechny zpracované výstupy lze přehledně tisknout v tiskových sestavách popř. v grafických formách.

Program je určen provozovatelům center automatizovaného volání pro hloubkovou analýzu systému včetně jednotlivých agentů. Na základě získaných dat lze optimalizovat centrum automatizovaného volání např. z hlediska potřebného počtu agentů v průběhu dne, jejich optimálního vytížení ve skupinách apod., dále provádět marketinkové analýzy jako např. sledovat počet ztracených hovorů, sledovat nárůsty v závislostech na reklamní kampaně apod.

Základní funkce

Nejčastěji zpracovávané informace u skupiny (fronty) :

Nejčastěji zpracovávané informace u jednotlivých agentů :


O společnosti Ateco

Společnost ATECO s.r.o., založená v roce 1992, se od svého vzniku zabývá vývojem telekomunikačního software. Nosným produktem je tarifikační a vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WINTEL, který je dnes připraven pro většinu telefonních ústředen na českém trhu. Od zpočátku velmi jednoduchého programu pro zpracování několika základních údajů o ukončených telefonních hovorech v prostředí MS DOS postupem času společnost vyvinula poměrně sofistikovaný nástroj nejen pro kontrolu telefonních nákladů v rozvinutém telekomunikačním prostředí (více operátorů, brány GSM, vzdálený přístup apod.), ale i pro diagnostikování telefonních ústředen a v poslední době s nástupem identifikace čísel u příchozích hovorů (ISDN) i pro další strategická rozhodování na základě uspořádaných marketinkových dat o telefonních aktivitách firmy (volání komu / volání od koho).

Dalšími produkty firmy jsou :

Všechny produkty jsou orientovány převážně na platformu MS Windows NT, což dává předpoklad vysoce spolehlivého a zabezpečeného běhu všech aplikací.

Vývojové oddělení využívá vývojové prostředky DELPHI firmy Borland Inc., USA (Inprise Inc., USA).

Společnost pro podporu svých produktů disponuje silným technickým zázemím – hot line (telefonický, e-mailový) a v případě potřeby i s širokým výjezdním radiusem.

 www.ateco.cz

Článek ze dne 27. března 2001 - úterý