logo itpoint.cz

WinKab - program pro pořízení, editaci a archivaci údajů o kabelových sítích od společnosti Ateco

Program WinKab umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody.

Program WINKAB umožňuje v elektronické podobě zpracovávat data, která popisují telekomunikační (či jiné) kabelové rozvody. Základním prvkem programu je kabel s označenou kabelovou hlavou, která vyúsťuje do rozvaděče. V jednom rozvaděči může být více kabelových hlav. Rozvaděče jsou sdruženy do bloků (budov). Výsledkem elektronického zadání dat je kompletní popis spoje příslušející dané pobočce v cestě od telefonní ústředny přes příslušné kabely, rozvaděče až do telefonní zásuvky. Ve verzi 1.3 je zakomponována část Evidence, pomocí které je možno k danému spoji uvést další popisy jako je číslo pobočky, jméno, funkce, budova, umístění, skupina, typ přístroje, druh přístroje, výrobce přístroje a nad těmito parametry provádět dodatečné třídění.

Určení programu

Program je určen všem provozovatelům zařízení, které využívají kabelových rozvodů, jako např. telefonní ústředny, ale také EZS, hodinové rozvody apod. Program podstatně ulehčuje práci při jakýchkoliv opravách či doplňování stávajích rozvodů. Nezanedbatelnou výhodou je, že program v síťové variantě umožňuje běh na více počítačích v síti LAN najednou, což je právě stěžejním požadavkem uživatelů takovýchto zařízení. Program obsahuje řadu funkcí, pomocí kterých lze snadno a rychle definovat kabelovou síť od jejího vzniku (na zelené louce), což lze s výhodou využít v projekčních kancelářích těchto sítí. Program spolu s daty se pak mohou stát součástí předávané dokumentace o kabelových rozvodech.

Základní funkce programu

V programu se nejdříve nadefinují základní prvky programu, kterými jsou spoj, kabel a rozvaděč. Pomocí funkcí programu pak lze provést vlastní spoj tzv. od začátku až do konce t.j. např. od telefonní ústředny až po zásuvku ve zdi, přičemž program sám kontroluje zda-li právě zamýšlený pár kabelu není náhodou už použit. Navíc lze na každé kabelové hlavě označit páry, které nelze z nějakých důvodů použít (defektní páry). Výsledkem zadávání je jednoznačný popis kabelové sítě v elektronické podobě, včetně grafického zobrazení. Program umožňuje dále zadat měřící protokoly bleskojistek ke kabelovým hlavám i měřící protokoly jednotlivých kabelů.

Po zadání celé databáze lze provádět následující úlohy :

Program je dodáván dle požadovaného počtu zpracovávaných poboček (spojů) a dle počtu zpracovávaných objektů. Tzn. program KABEL 200/5 značí, že se jedná o variantu pro 200 poboček a 5 zpracovávaných na sobě nezávislých objektů. Přepínání mezi objekty se provádí v nabídce.

Program je k dispozici rovněž v síťové verzi tzn., že 2 či více PC sdílejí stejný datový adresář, přičemž je zajištěno, že v případě násobného zápisu dat do databáze nedojde k jejich ztrátě (databázové zamykání záznamů). Veškeré výstupy z programů lze buďto tisknout na tiskárně, přes schránku Windows přenést do jiných aplikací nebo provést přímo export do programu Microsoft Excel 97/95. Program je dodáván s HW klíčem a příslušným ovladačem pro Windows 32 bit.


O společnosti Ateco

Společnost ATECO s.r.o., založená v roce 1992, se od svého vzniku zabývá vývojem telekomunikačního software. Nosným produktem je tarifikační a vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WINTEL, který je dnes připraven pro většinu telefonních ústředen na českém trhu. Od zpočátku velmi jednoduchého programu pro zpracování několika základních údajů o ukončených telefonních hovorech v prostředí MS DOS postupem času společnost vyvinula poměrně sofistikovaný nástroj nejen pro kontrolu telefonních nákladů v rozvinutém telekomunikačním prostředí (více operátorů, brány GSM, vzdálený přístup apod.), ale i pro diagnostikování telefonních ústředen a v poslední době s nástupem identifikace čísel u příchozích hovorů (ISDN) i pro další strategická rozhodování na základě uspořádaných marketinkových dat o telefonních aktivitách firmy (volání komu / volání od koho).

Dalšími produkty firmy jsou :

Všechny produkty jsou orientovány převážně na platformu MS Windows NT, což dává předpoklad vysoce spolehlivého a zabezpečeného běhu všech aplikací.

Vývojové oddělení využívá vývojové prostředky DELPHI firmy Borland Inc., USA (Inprise Inc., USA).

Společnost pro podporu svých produktů disponuje silným technickým zázemím – hot line (telefonický, e-mailový) a v případě potřeby i s širokým výjezdním radiusem.

 www.ateco.cz

Článek ze dne 26. března 2001 - pondělí