logo itpoint.cz

WinTel - vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových telefonních ústředen od společnosti Ateco

Program je určen všem provozovatelům telefonních pobočkových ústředen, kteří požadují mít neustálý přehled o protelefonovaných nákladech. Společně s informací o odchozích volání lze pak vyhodnotit celkové telefonní či časové zatížení dané pobočky či poboček.

Nosným produktem společnosti Ateco s.r.o. je program WINTEL - pro vyhodnocení hovorného prostřednictvím telefonních ústředen.

Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen – WINTEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o telefonních hovorech: u odchozích dostává informaci o tom kdo, kdy, kam a za kolik telefonoval; u příchozích kdo, kdy a jak dlouho vedl telefonní hovor a v případě vysílané identifikace volajícího i z jakého telefonního čísla bylo voláno.

Program je určen všem provozovatelům telefonních pobočkových ústředen, kteří požadují mít neustálý přehled o protelefonovaných nákladech. Pomocí programu lze vystavovat účtenky či daňové doklady ať už nájemcům, nebo i jednotlivým zaměstnancům např. za soukromé hovory.

Funkce zpracování příchozích hovorů umožňuje sledovat zatížení pobočky na příchodu např. spojovatelky, operátory center obsluhy volání apod. Společně s informací o odchozích volání lze pak vyhodnotit celkové telefonní či časové zatížení dané pobočky či poboček.

Základní funkce programu

Výstupy dat

Veškeré zpracované informace lze přehledně tisknout na tiskárně ve formě jednoduché účtenky nebo daňového dokladu. Daňový doklad splňuje veškeré náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty. Na výstupním dokladu lze doúčtovávat podnájemníkovi další přídavné služby jako např. programování telefonů, přeložení pobočky apod., což má výhodu v jednoduché evidenci všech pohledávek vůči podnájemníkovi.

Všechny textové výstupy lze z programu exportovat pro nějaké další použití např. v dalších podnikových informačních systémech. Exporty lze provádět do textového souboru, přičemž lze nadefinovat oddělovače položek, nebo přímo do Excelu. Celkové sestavy lze rovněž exportovat do souborů DBF.

Z výstupních textových sestav lze dále vytvářet přehledné grafy. Grafické výstupy lze získat jak ve formě sloupcového, čárového grafu i kruhového a týkají se zpracovaných údajů poboček, linek, skupin, vytíženosti ústředny.

Nadstavby programu

 1. síťová modemová
  Síťová modemová varianta umožňuje zpracovávat najednou data z více ústředen. Z centrálního počítače se pomocí modemu obvolávají vzdálené ústředny, odkud se data stahují a pak na tomto PC se zpracovávají.Modemová varianta je určena pro dálkové zpracování telekomunikačních tarifních dat. Je vhodná pro firmy, které mají své filiálky různě vzdáleně mezi sebou rozmístěny, avšak tvoří jeden účetní subjekt.

 2. síťová LANová
  Síťová LANová varianta umožňuje násobný přístup ke zpracovávaným datům z více počítačů jedné sítě LAN /WAN. LANová varianta je určena např. pro pronajímatele kanceláří v jedné budově (jedna LAN/WAN), který umožní svým nájemcům přístup k jejich telefonním datům, popř. v jedné společnosti si přejí mít kontrolu nad svými telefonními účty všichni vedoucí oddělení apod.

 3. hotelová
  Hotelová nadstavba umožňuje zjednodušeným způsobem zaznamenávat datum a čas příchodu a odchodu hosta, což urychluje recepční manipulaci s programem při tisku účtenky hostovi s provolanou částkou. V této variantě je možné nastavit na každou hotelovou pobočku kredit, po jehož překročení se protelefonovaná částka zobrazuje zvýrazněně.Varianta je určena pro malé hotely a penziony.

 4. konzultantská
  Tato varianta umožňuje uživatelům si ke svým odchozím nebo příchozím hovorům nastavit ještě konzultantskou tarifní sazbu např. 500,- Kč/hod. Pak při zpracování výsledků volání se ke každému hovoru kromě telefonních poplatků připočítává ještě tato časová sazba. Takovýto výstup pak může sloužit jako podklad pro fakturování dalších přídavných nákladů jednotlivým klientům.Varianta je určena pro advokátní a poradenské společnosti.

 5. docházková
  Tato varianta umožňuje využít telefonní pobočkové ústředny i jako docházkového zařízení bez použití dalších dodatečných zařízení a nástrojů. Nadstavba pracuje tak, že všem zaměstnancům je přiděleno číslo PIN, které zaměstnanci zadávají při jakýchkoliv pohybech (příchod,odchod, odchod k lékaři, odchod služebně apod.) pomocí jakéhokoliv telefonního přístroje ve firmě. Program tyto pohyby zpracuje a měsíčně vyhodnotí.

 6. aplikace WEB server (doplněk ve  verzi 2.8) :
  Aplikace zpřístupňuje služby programu WINTEL ( jednotlivé výpisy) z prostředí internetových prohlížečů (MS Explorer). WEB serverová aplikace WINTEL je spuštěna na počítači ( kde běží i modul Zápis pro sběr dat z PBX) pod operačním systémem Windows NT/2000 a MS Internet serverem. Aplikace je určena pro uživatele, kteří požadují přístup k výsledným datům (WINTEL) z mnoha pracovišť ( násobný přístup), případně vzdálený ( modemový) přístup. Na jednotlivých stanicích není nutné instalovat program WINTEL ani jeho moduly, přístup k datům je zajištěn pomocí standardního internetového prohlížeče.

 7. export výstupních dat do databáze SQL (doplněk ve verzi 2.8)
  Nadstavba umožňuje zpřístupnění informačních výstupů programu WINTEL ostatním podnikovým informačním aplikacím používajícím jednotný SQL server. V programu WINTEL se spouští pravidelně naplánované úlohy (sestavy), jejichž výstup se automaticky ukládá do smluvených tabulek na SQL serveru.

Tarifikační program je k dnešnímu dni připraven pro většinu telefonních ústředen vyskytujících se na našem trhu, např.: od výrobců Alcatel, Alphatel, Lucent Technologies (AT&T), Bosch Telecom, DeTeWe, Ericsson, Goldstar, Interconect, Kapsch, Matra, Mitel, Nitsuko, Panasonic, Philips, Samsung, Siemens, Tesla, 2N a příp.další.

Pro použití vyhodnocovacího programu hovorného WINTEL se předpokládá splnění těchto HW a SW požadavků :


O společnosti Ateco

Společnost ATECO s.r.o., založená v roce 1992, se od svého vzniku zabývá vývojem telekomunikačního software. Nosným produktem je tarifikační a vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen WINTEL, který je dnes připraven pro většinu telefonních ústředen na českém trhu. Od zpočátku velmi jednoduchého programu pro zpracování několika základních údajů o ukončených telefonních hovorech v prostředí MS DOS postupem času společnost vyvinula poměrně sofistikovaný nástroj nejen pro kontrolu telefonních nákladů v rozvinutém telekomunikačním prostředí (více operátorů, brány GSM, vzdálený přístup apod.), ale i pro diagnostikování telefonních ústředen a v poslední době s nástupem identifikace čísel u příchozích hovorů (ISDN) i pro další strategická rozhodování na základě uspořádaných marketinkových dat o telefonních aktivitách firmy (volání komu / volání od koho).

Dalšími produkty firmy jsou WINKAB – program pro pořízení, editaci a archivaci údajů o kabelových sítích, WINACD - Program pro vyhodnocení automatizované obsluhy volání a WINPDU - Program pro zpracování služby Podrobný datový účet EuroTel.

Všechny produkty jsou orientovány převážně na platformu MS Windows NT, což dává předpoklad vysoce spolehlivého a zabezpečeného běhu všech aplikací.

Vývojové oddělení využívá vývojové prostředky DELPHI firmy Borland Inc., USA (Inprise Inc., USA).

Společnost pro podporu svých produktů disponuje silným technickým zázemím – hot line (telefonický, e-mailový) a v případě potřeby i s širokým výjezdním radiusem.

 www.ateco.cz

Článek ze dne 21. března 2001 - středa