logo itpoint.cz

Zájemci o licence na UMTS předložili své žádosti

Své nabídky do aukce licencí pro mobilní sítě 3. generace podaly 30. listopadu společnosti Eurotel a RadioMobil.

Podle časového plánu výběrového řízení - aukce, předložili dne 30. listopadu 2001 ve stanovené době zájemci o udělení licencí UMTS Českému telekomunikačnímu úřadu žádosti a nabídky do druhého stupně výběrového řízení na provozovatele sítí UMTS.

Žádosti předložily společnosti RadioMobil a.s. a Eurotel Praha s. r.o.

Na výše uvedený akt navázalo 7. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení. Řídící výbor po uplynutí lhůty pro odevzdání žádostí o licence a nabídek zahájil proces posuzování žádostí uchazečů. Obálky s nabídkami budou otevřeny v souladu s podmínkami výběrového řízení dne 7. 12. 2001.

o předkládání žádostí o licence a nabídek do druhého stupně - aukce výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS.

Č T Ú
tisková zpráva

Článek ze dne 3. prosince 2001 - pondělí