logo itpoint.cz

Zákazníci sítě Paegas již mohou posílat zprávy SMS i na pevnou linku

Všichni zákazníci sítě Paegas tak již mají možnost posílat krátké textové zprávy (SMS) také do pevných telekomunikačních sítí po celé České republice.

Novou službu Hlasová SMS zpráva nabízí společnost RadioMobil. Všichni zákazníci sítě Paegas tak již mají možnost posílat krátké textové zprávy (SMS) také do pevných telekomunikačních sítí po celé České republice.

"Řada služeb, které nabízíme zákazníkům a které využívají nejmodernějších technologií, již potvrdila naši pozici inovátora a lídra na trhu mobilních komunikací. Další takovou službou, se kterou přicházíme jako první domácí operátor, je právě Hlasová SMS, díky níž mohou naši zákazníci zasílat textové zprávy také na pevné linky, tedy všem, kteří nevlastní mobilní telefon," uvedl Robert Chvátal, marketingový ředitel a člen představenstva společnosti RadioMobil.

Služba Hlasová SMS zpráva umožňuje zákazníkům sítě Paegas zasílání krátkých textových zpráv ve zvukové podobě jak na mobilní telefony v síti Paegas, tak na pevné linky po celé České republice. Prostřednictvím technologie Text to Speech je odeslaná zpráva nejprve převedena na hlasový záznam a poté doručena na zvolené telefonní číslo. Je možné odesílat zprávy v českém i anglickém jazyce.

Popis služby Hlasová SMS zpráva

Po odeslání SMS zavolá systém doručování krátkých textových zpráv na číslo příjemce. Pokud příjemce neodpovídá, systém volá ještě dvakrát, a to za 10 a 30 minut od prvního volání. Je-li příjemcem hlasové zprávy uživatel mobilního telefonu sítě Paegas, objeví se na jeho displeji příchozí hovor z čísla + 420 603 123322 .

Po přijetí hovoru přečte systém volanému nejprve úvodní informaci o doručení a poté dvakrát samotný text zprávy. U zpráv odeslaných v českém jazyce jsou navíc při čtení přidána i diakritická znaménka. Po úspěšném doručení hlasové zprávy na zvolené telefonní číslo je odesílateli zaslána potvrzující SMS.

Systém také umožňuje doručení hlasové SMS zprávy v určitém, zákazníkem požadovaném čase. V takovém případě je nutno zaslat SMS ve formátu :

+<HHMM>[ddmm]_CTI<telefonní číslo příjemce>_<text zprávy>, kde <HHMM> je hodina a minuta doručení, [ddmm] den a měsíc doručení.

V případě, že text zprávy začíná klíčovým slovem služby Paegas Info, nahradí systém text zprávy obsahem příslušného informačního kanálu Paegas Info.

Ceník služby Hlasová SMS zpráva

  Tarifní zákazníci
(Cena bez 5% DPH)
Twist zákazníci
(Cena včetně 5% DPH)
Odeslání hlasové SMS Cena odchozí SMS dle tarifu zákazníka Cena odchozí SMS dle tarifu zákazníka
Odeslání hlasové SMS
s určením času doručení
Cena odchozí SMS dle tarifu zákazníka + 1 Kč Cena odchozí SMS dle tarifu zákazníka + 1,05 Kč
Příjem hlasové SMS (přijaté volání ze systému doručování hlasových SMS) Zdarma * Zdarma *
SMS potvrzující úspěšné doručení hlasové SMS 3 Kč 3,15 Kč
SMS potvrzující úspěšné doručení hlasové SMS (hlasová SMS zpráva s obsahem Paegas Info) 3 Kč + cena doručeného obsahu Paegas Info dle ceníku 3,15 Kč + cena doručeného obsahu Paegas Info dle ceníku

* Pokud uživatel přijme volání na mobilní telefon Paegas v cizině, je mu poslech hlasové zprávy účtován jako příchozí roamingový hovor.

 www.paegas.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 14. listopadu 2001 - středa