logo itpoint.cz

Závěry mimořádné valné hromady společnosti Aliatel

Koncem minulého měsíce proběhla valná hromada společnosti, kde bylo projednáno několik závažných bodů.

Na programu mimořádné valné hromady telekomunikační společnosti Aliatel a.s. 26.4.2001 bylo projednání několika závažných bodů. Valná hromada schválila upravené znění stanov, které odpovídají aktuální verzi Obchodního zákoníku a redefinují kompetence představenstva a valné hromady. Schválené znění dokumentu také nově stanovuje počet členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Představenstvo společnosti Aliatel a.s. bude pracovat v šestičlenném složení :

Dozorčí rada má také 6 členů :

Valná hromada dále mj. odsouhlasila znění smlouvy o nákupu nového billingového systému a dodatku č. 4 smluv o nájmu optických vláken, uzavřených mezi společností Aliatel a.s. a jejími českými akcionáři.

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 18. května 2001 - pátek