logo itpoint.cz

Zlaté stránky Brno a Jihomoravský kraj 2001/2002

Od 13. listopadu si mohou všichni uživatelé telefonních stanic v Jihomoravském kraji a od 20. listopadu i v Brně a okolí vyzvednout nové jubilejní desáté telefonní seznamy. Vydávány budou zdarma na 9 stáncích a 3 sídlech akciové společnosti ČESKÝ TELECOM, v kanceláři MEDIATELu a na 35 poštách v okrese Brno-venkov. Zlaté stránky pro UTO Brno 2001/2002 vyšly v nákladu 205 800 výtisků, Zlaté stránky Jihomoravský kraj 2001/2002 vyšly v nákladu 185 600 výtisků.

Od 13. listopadu si mohou všichni uživatelé telefonních stanic v Jihomoravském kraji a od 20. listopadu i v Brně a okolí vyzvednout nové jubilejní desáté telefonní seznamy. Vydávány budou zdarma na 9 stáncích a 3 sídlech akciové společnosti ČESKÝ TELECOM, v kanceláři MEDIATELu a na 35 poštách v okrese Brno-venkov. Zlaté stránky pro UTO Brno 2001/2002 vyšly v nákladu 205 800 výtisků, Zlaté stránky Jihomoravský kraj 2001/2002 vyšly v nákladu 185 600 výtisků.

V nových seznamech pro kraje Vysočina, Jihomoravský, Zlínský kraj a Brno je celkem uvedeno 75 700 nových a změněných telefonních čísel a 43 400 čísel v závorkách u stanic, které budou postupně přečíslovány v době platnosti seznamů.

K novinkám ve žluté části seznamu patří červená barva v inzerci, oborově a abecedně členěná sekce Zelené linky a mapa nového kraje v barevných stránkách. Uživatelé jistě opět ocení oborově tříděný seznam internetových adres a ve Zlatých stránkách pro Brno i kupony na zvýhodněné nákupy zboží a služeb.

Nové, již desáté vydání Zlatých stránek respektuje hranice Jihomoravského kraje a proto zde již nejsou zahrnuty podnikové a bytové stanice z okresu Prostějov.

Zlaté stránky Brno obsahují 992 stran. Ve žlutém oborovém seznamu firem, který je pro UTO Brno samostatný, je zveřejněno 19 151 firem, podnikatelů a organizací v 987 rubrikách. Firmy měly největší zájem o prezentaci v rubrikách : Stavební firmy a společnosti, Překladatelé a tlumočníci, Projektanti a projektování, Reklama - agentury, Okna a okenice.

Ve žlutém oborovém seznamu firem, který je společný pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina, je zveřejněno 34 328 firem, podnikatelů a organizací v 990 rubrikách. Firmy měly největší zájem o prezentaci v rubrikách: Stavební firmy a společnosti, Cestovní kanceláře a agentury, Hotely, Okna a okenice, Nábytek.

Stále více firem využívá možnosti zveřejnit své www a e-mailové adresy ve žluté oborové části seznamu, a tím je automaticky uvést i ve Zlatých stránkách OnLine na internetu. Návštěvnost našich internetových stránek dosahuje v průměru 400 000 vyžádaných stran za měsíc.

K novinkám, které můžete nalézt ve Zlatých stránkách OnLine, patří tzv. Firemní list, kde lze získat více informací o firmě a jejích výrobcích či službách. Nově se lze také na internetu seznámit s plošnými inzeráty firem z tištěných seznamů. V bílých stránkách jsou uváděna loga firem, rozšířené informace o firmách včetně odkazů na inzerát ve žluté části a vzrostl i počet zvýrazněných záznamů.

Současně se Zlatými stránkami jsou v Jihomoravském kraji distribuovány Místní Zlaté stránky pro okresy Břeclav v nákladu 36 280 výtisků, Hodonín v počtu 42 300 kusů a MZS Znojmo ve 29 300 výtiscích.

Nová telefonní čísla budou zveřejněna v příštím seznamu, který mimořádně vyjde již v první polovině září 2002. Ale už nyní, s předstihem, si mohou všichni zájemci tato čísla najít v abecedním telefonním seznamu bytových stanic a stanic organizací ČR - Bílé stránky 2001/2002 na CD-ROM. Vydala ho naše společnost ve spolupráci s ČESKÝM TELECOMEM, a.s. Seznam na CD-ROM obsahuje kromě aktuálního telefonního čísla účastníka i jeho nové číslo, které bude platit od zmíněného 22. září 2002. Celkem je v něm uvedeno 3,8 milionu telefonních stanic z celé ČR. Bližší informace o produktu získáte na bezplatné telefonní lince 0800108001.

 www.mediatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 21. listopadu 2001 - středa