logo itpoint.cz

Zlaté stránky Jihomoravský kraj jsou v distribuci

Od 13. listopadu si mohou všichni uživatelé telefonních stanic v Jihomoravském kraji - s výjimkou Brna - vyzvednout nové telefonní seznamy. Zlaté stránky Jihomoravský kraj-jižní část (bez UTO Brno) 2001/2002 vyšly v nákladu 109 400 výtisků a Zlaté stránky Jihomoravský kraj-severní část (bez UTO Brno) 2001/2002 vyšly v nákladu 76 200 výtisků.

Od 13. listopadu si mohou všichni uživatelé telefonních stanic v Jihomoravském kraji - s výjimkou Brna - vyzvednout nové telefonní seznamy. Zlaté stránky Jihomoravský kraj-jižní část (bez UTO Brno) 2001/2002 vyšly v nákladu 109 400 výtisků a Zlaté stránky Jihomoravský kraj-severní část (bez UTO Brno) 2001/2002 vyšly v nákladu 76 200 výtisků.

V nových seznamech pro kraj Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj je celkem uvedeno 75 700 nových a změněných telefonních čísel a 43 400 čísel v závorkách u stanic, které budou postupně přečíslovány v době platnosti seznamů.

K novinkám v seznamu patří oborově a abecedně členěná sekce Zelené linky a mapa nového kraje v barevných stránkách. Uživatelé jistě opět ocení oborově tříděný seznam internetových adres, umístěný před žlutou částí Zlatých stránek.

Nové, již desáté vydání Zlatých stránek respektuje hranice kraje v rámci územně správního uspořádání ČR. Ve Zlatých stránkách Jihomoravský kraj-severní část nejsou již zahrnuty podnikové a bytové stanice z okresu Prostějov.

Zlaté stránky Jihomoravský kraj-jižní část obsahují 800 stran a seznam pro severní část obsahuje 680 stran. Ve žlutém oborovém seznamu firem, který je společný pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina, je zveřejněno 34 328 firem, podnikatelů a organizací v 990 rubrikách. Firmy měly největší zájem o prezentaci v rubrikách : Stavební firmy a společnosti, Cestovní kanceláře a agentury, Hotely, Okna a okenice, Nábytek.

Stále více firem využívá možnosti zveřejnit své www a e-mailové adresy ve žluté oborové části seznamu, a tím je automaticky uvést i ve Zlatých stránkách OnLine na internetu. Návštěvnost našich internetových stránek dosahuje v průměru 400 000 vyžádaných stran za měsíc.

K novinkám, které můžete nalézt ve Zlatých stránkách OnLine, patří tzv. Firemní list, kde lze získat více informací o firmě, jejích výrobcích, službách, cenách, pobočkách, otevírací době apod. Nově se lze také na internetu seznámit s plošnými inzeráty firem z tištěných seznamů.

V bílých stránkách jsou uváděna loga firem, rozšířené informace o firmách včetně odkazů na inzerát ve žluté části a vzrostl i počet zvýrazněných záznamů.

Současně se Zlatými stránkami jsou v Jihomoravském kraji distribuovány Místní Zlaté stránky Břeclav, Hodonín a Znojmo.

Zlaté stránky Jihomoravský kraj (bez UTO Brno) 2001/2002 ještě neobsahují nová telefonní čísla v závorkách, která budou platit po celorepublikovém přečíslování telefonních stanic 22. září 2002. Nová telefonní čísla budou v příštích seznamech, které proto vyjdou již v polovině září 2002. Ale už nyní, s předstihem, si mohou všichni zájemci tato čísla najít v abecedním telefonním seznamu bytových stanic a stanic organizací ČR - Bílé stránky 2001/2002 na CD-ROM. Vydala ho naše společnost ve spolupráci s ČESKÝM TELECOMEM, a.s. Seznam na CD-ROM obsahuje kromě aktuálního telefonního čísla účastníka i jeho nové číslo, které bude platit od zmíněného 22. září 2002.

Celkem je v něm uvedeno 3,8 milionu telefonních stanic z celé ČR. Bližší informace o produktu získáte na bezplatné telefonní lince 0800108001.

 www.mediatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 15. listopadu 2001 - čtvrtek