logo itpoint.cz

Zlaté stránky pro Zlínský kraj jsou v distribuci

Od 20. listopadu si mohou všichni uživatelé telefonních stanic ve Zlínském kraji vyzvednout nové telefonní seznamy. Vydávány budou zdarma na 136 poštách a v prodejnách TELEPOINT partner v Kroměříži a Vsetíně. Zlaté stránky Zlínský kraj 2001/2002 vyšly v nákladu 182500 výtisků.

Od 20. listopadu si mohou všichni uživatelé telefonních stanic ve Zlínském kraji vyzvednout nové telefonní seznamy. Vydávány budou zdarma na 136 poštách a v prodejnách TELEPOINT partner v Kroměříži a Vsetíně. Zlaté stránky Zlínský kraj 2001/2002 vyšly v nákladu 182500 výtisků. Jubilejní desáté vydání Zlatých stránek poprvé respektuje hranice Zlínského kraje.

V nových seznamech pro kraj Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj je celkem uvedeno 75700 nových a změněných telefonních čísel a 43400 čísel v závorkách u stanic, které budou postupně přečíslovány v době platnosti seznamů.

K novinkám v seznamu patří jistě oborově a abecedně členěná sekce Zelené linky a mapa nového kraje v barevných stránkách. Uživatelé opět ocení oborově tříděný seznam internetových adres, umístěný před žlutou částí Zlatých stránek.

Zlaté stránky pro Zlínský kraj obsahují 872 stran, z toho 280 stran žlutého oborového seznamu firem, který je samostatný pro Zlínský kraj. Je v nich zveřejněno 19 922 firem, podnikatelů a organizací v 893 rubrikách. Firmy měly největší zájem o prezentaci v rubrikách : Stavební firmy a společnosti, Cestovní kanceláře a agentury, Hotely, Obaly, Okna a okenice.

Stále více firem využívá možnosti zveřejnit své www a e-mailové adresy ve žluté oborové části seznamu, a tím je automaticky uvést i ve Zlatých stránkách OnLine na internetu. Návštěvnost našich internetových stránek dosahuje v průměru 400 000 vyžádaných stran za měsíc.

K novinkám, které můžete nalézt ve Zlatých stránkách OnLine, patří tzv. Firemní list, kde lze získat více informací o firmě, jejích výrobcích, službách, cenách, pobočkách, otevírací době apod. Nově se lze také na internetu seznámit s plošnými inzeráty firem z tištěných seznamů.

V bílých stránkách firmy a podnikatelé hodně využívají možnost zveřejnit svá loga, další rozšířené informace o firmách, včetně odkazů na inzerát ve žluté části. Vzrostl i počet zvýrazněných záznamů.

Současně se Zlatými stránkami jsou ve Zlínském kraji distribuovány Místní Zlaté stránky pro okresy Uherské Hradiště v nákladu 40 800 výtisků a Kroměříž v počtu 30 300 kusů. MZS Vsetín vyšly už v květnu t.r. ve 37 130 výtiscích.

Nová telefonní čísla budou zveřejněna v příštím seznamu, který mimořádně vyjde již v první polovině září 2002. Ale už nyní, s předstihem, si mohou všichni zájemci tato čísla najít v abecedním telefonním seznamu bytových stanic a stanic organizací ČR - Bílé stránky 2001/2002 na CD-ROM. Vydala ho naše společnost ve spolupráci s ČESKÝM TELECOMEM, a.s. Seznam na CD-ROM obsahuje kromě aktuálního telefonního čísla účastníka i jeho nové číslo, které bude platit od zmíněného 22. září 2002. Celkem je v něm uvedeno 3,8 milionu telefonních stanic z celé ČR. Bližší informace o produktu získáte na bezplatné telefonní lince 0800108001.

 www.mediatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 20. listopadu 2001 - úterý