logo itpoint.cz

Zlaté stránky Vysočina jsou v distribuci

Od 13. listopadu si mohou všichni uživatelé telefonních stanic v kraji Vysočina vyzvednout nové telefonní seznamy. Zlaté stránky kraj Vysočina 2001/2002 vyšly v nákladu 150114 výtisků.

Od 13. listopadu si mohou všichni uživatelé telefonních stanic v kraji Vysočina vyzvednout nové telefonní seznamy. Zlaté stránky kraj Vysočina 2001/2002 vyšly v nákladu 150114 výtisků.

V nových seznamech pro kraj Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj je celkem uvedeno 75700 nových a změněných telefonních čísel a 43400 čísel v závorkách u stanic, které budou postupně přečíslovány v době platnosti seznamů.

K novinkám v seznamu patří jistě oborově a abecedně členěná sekce Zelené linky a mapa nového kraje v barevných stránkách. Uživatelé opět ocení oborově tříděný seznam internetových adres, umístěný před žlutou částí Zlatých stránek.

Nové, již desáté vydání Zlatých stránek respektuje hranice kraje v rámci územně správního uspořádání ČR. Ve Zlatých stránkách kraj Vysočina jsou již zahrnuty podnikové a bytové stanice z okresů Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Zlaté stránky pro kraj Vysočina obsahují 920 stran, z toho 424 stran žlutého oborového seznamu firem, který je společný pro kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Je v nich zveřejněno 34 328 firem, podnikatelů a organizací v 990 rubrikách. Firmy měly největší zájem o prezentaci v rubrikách: Stavební firmy a společnosti, Cestovní kanceláře a agentury, Hotely, Okna a okenice, Nábytek.

Stále více firem využívá možnosti zveřejnit své www a e-mailové adresy ve žluté oborové části seznamu, a tím je automaticky uvést i ve Zlatých stránkách OnLine na internetu. Návštěvnost našich internetových stránek dosahuje v průměru 400 000 vyžádaných stran za měsíc.

K novinkám, které můžete nalézt ve Zlatých stránkách OnLine, patří tzv. Firemní list, kde lze získat více informací o firmě, jejích výrobcích, službách, cenách, pobočkách, otevírací době apod. Nově se lze také na internetu seznámit s plošnými inzeráty firem z tištěných seznamů.

V bílých stránkách jsou uváděna loga firem, rozšířené informace o firmách včetně odkazů na inzerát ve žluté části a vzrostl i počet zvýrazněných záznamů.

Současně se Zlatými stránkami jsou v kraji Vysočina distribuovány Místní Zlaté stránky Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Zlaté stránky kraj Vysočina 2001/2002 ještě neobsahují nová telefonní čísla v závorkách, která budou platit po celorepublikovém přečíslování telefonních stanic 22. září 2002. Nová telefonní čísla budou v příštím seznamu, který proto vyjde již v polovině září 2002. Ale už nyní, s předstihem, si mohou všichni zájemci tato čísla najít v abecedním telefonním seznamu bytových stanic a stanic organizací ČR - Bílé stránky 2001/2002 na CD-ROM. Vydala ho naše společnost ve spolupráci s ČESKÝM TELECOMEM, a.s. Seznam na CD-ROM obsahuje kromě aktuálního telefonního čísla účastníka i jeho nové číslo, které bude platit od zmíněného 22. září 2002. Celkem je v něm uvedeno 3,8 milionu telefonních stanic z celé ČR. Bližší informace o produktu získáte na bezplatné telefonní lince 0800108001.

 www.mediatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 16. listopadu 2001 - pátek