logo itpoint.cz

Změna sídla Českého telekomunikačního úřadu

Dnešním dnem - tedy od 1.2. 2001, naleznete úřad ČTÚ na nové adrese s novými telefonními čísly ...

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU

Český telekomunikační úřad oznamuje s platností od 1. února 2001 změnu sídla organizace :

s í d l o

p o š t o v n í   k o n t a k t

TELEFON
FAX

02 - 2400 4111 (ústředna)
02 - 2400 4830

Článek ze dne 1. února 2001 - čtvrtek