logo itpoint.cz

Změnit či nezměnit svůj cenový program, toť otázka

Asi každý již dostal svůj lednový účet, doplněný letáčkem s informací o možnosti této nové volby. Již jen necelý měsíc zbývá do vypršení termínu pro první možnou volbu tarifního cenového programu pevné telefonní linky.

Již jen necelý měsíc zbývá do vypršení termínu pro první možnou volbu tarifního cenového programu pevné telefonní linky. Asi každý již dostal svůj lednový účet, doplněný letáčkem s informací o těchto změnách. Jak jsme psali již dříve. Rozsah možností není největší. Uznávají to i představitelé Českého Telecomu, když rozpětí změn označili za opatrné a zkušební, s perspektivou možného rozšíření podle reakce zákazníků.

Cenové programy představují možnost optimalizovat si celkovou částku za užívání telefonní linky podle intenzity jejího provozu, přesněji placených odchozích hovorů. Jde o obdobnou situaci, jakou známe z vyúčtování plynu, elektřiny, anebo z výpočtu daně z příjmu. V posledním případě ale nejste za vyšší objem prostředků ke zdanění zvýhodněni, ale naopak vám v určitých krocích roste sazba daně, celý vzorec výpočtu je ale postaven tak, aby jste nebyli poškozeni při vstupu do dalšího pásma. Velmi podobná je situace u účtu za plyn. Pokud máte vyšší roční spotřebu, platíte méně za odebranou jednotku, ale zase platíte více za měsíční nájem plynoměru. V obou těchto případech nemáte ale možnost volby. U elektřiny pro domácnosti lze dopředu zvolit levnější kilowatthodinu a dražší měsíční poplatek, anebo naopak. Aby jste se nemuseli zatěžovat trojčlenkou, energetici vás nezapomenou v ceníku upozornit, že bodem zlomu je roční spotřeba 405 kWh. Pokud spotřebujete méně, vyplatí se vám dražší kWh a levnější paušál, pokud spotřebujete více, je výhodnější opačná volba. Jen jaksi musíte vhodný tarif zvolit dopředu.

Cenové programy Českého Telecomu proto připomínají spíše účtování elektřiny. Překvapilo mne proto, že v informačním letáku u programu pro málo volající - Home Mini - je sice přepočítán kredit 90 Kč na volné minuty volání, které by eventuálně představoval, nikde ale není vypočítám okamžik, od kdy se tento tarif přestává vyplácet. To samozřejmě nenastane ihned v okamžiku vyčerpání v podstatě volných minut v ceně 90 Kč, ale až později. Běžný, základní tarif by v té době měl vzhledem k nezdvojnásobeným sazbám provoláno jen 45 Kč. Trochu to připomíná 17 volných impulsů v ceně 44,20 Kč, jak tomu bylo v minulém roce. S tarifem Home Mini tak ještě musíte provolat dalších 90 Kč při volání na běžné pevné linky místně i meziměstsky nebo standardním neinternetovým mezinárodním spojením. Výhodou pro nemálo uživatelů, která by je mohla pro tento tarif přesvědčit, bude informace, že se zdvojnásobení sazby netýká připojení k Internetu a volání pomocí Xcall. Pokud využijete Xcall i ve špičce, bude vám účtovaná vlastně běžná nezdvojnásobená sazba. Podobně beze změny zůstanou i sazby volání mobilních telefonů a ostatních služeb. Těchto volání v původní ceně se naoplátku netýká kredit 90 Kč.

 graf

Uvedený graf názorně naznačuje skutečné poměry. Červená čára představuje zmíněný program Home Mini, zelená Home standard. Minuty na vodorovné ose představují jako příklad sazbu místní volání ve špičce. Pro místní volání mimo špičku by šlo o 56, respektive 112 minut, pro meziměstské hovory 12 (24) minut ve špičce a 26 či 52 minut volání mino špičku. V praxi bude samozřejmě docházet k míchání sazeb vzhledem k tomu, že Český Telecom, na rozdíl od mobilních operátorů, definoval volné minuty jejich cenou a nikoliv počtem. Do jisté míry mi to přijde spravedlivější. U mobilních tarifů máte smůlu, pokud na počátku měsíce vyčerpáte volné minuty hovory do levnějších směrů. Také je tato konstrukce přehlednější. Pro zjištění nejvýhodnějšího mobilního tarifu potřebujte speciální program, který musíte nakrmit co možná přesnými údaji o provolaných minutách do všech různých směrů, ve špičce i mimo ni, aby jste mohli porovnat výsledek. Zde stačí zjistit, zda váš celkový účet překročil částku 265 Kč, samozřejmě po odečtení Internetu a dalších nekreditovaných volání, která jaksi nemají vliv na tuto bilanci a hned vidíte, co by pro vás bylo levnější. Při porovnávání volných minut v jednotlivých sazbách je ale třeba mít na paměti i další podmínky o nejmenší účtované době za hovor a podobně.

Jen pro úplnost, domácí uživatel má ještě možnost zvolit další program, začít platit jako firma, tedy připlatit si měsíčně 50 Kč, tedy 28,5%, k paušálu a získat meziměstské volání ve špičce levnější o 20 haléřů, tedy o 5,4%. Tarif Home Maxi asi v této podobě osloví málokoho, protože zde byl Český Telecom více než opatrný. I zde mohla být snadno v letáku podrobnější informace, tedy že se tarif Home Maxi začne mírně vyplácet pouze při provolání 250 minut, neboli 4 hodin a 10 minut meziměstsky ve špičce.

Těžko si hrát na prognostika, je možné, že postupující konkurence donutí operátory pevných linek nabídnout volitelné cenové programy s podobnou dynamikou rozpětí cen, jako nabízejí mobilní operátoři. Druhou pravdou je, že i ve světe, v liberalizovaném prostředí, nejsou cenové programy pevných linek tak pestré jako u mobilních telefonů. Na konec nebylo by špatné mít pevnou linku bez paušálu, jako tomu je u předplacených karet mobilních operátorů, ne ?

Článek ze dne 26. února 2001 - pondělí