logo itpoint.cz

Změny ve vybraných tarifech Oskara

Oskar provádí změny v tarifech Volám málo, Slyším Vás a Dohoda s Oskarem, které vstupují v platnost od 14.9.2001.

Oskar provádí změny v tarifech Volám málo, Slyším Vás a Dohoda s Oskarem, které vstupují v platnost od 14.9.2001.

Tarif Volám Málo

Tarif určený především pro zákazníky preferující nižší měsíční poplatky nyní nabízí o pět volných minut měsíčně více. Cena hovorného nad volné minuty je snížena o korunu na 5 Kč, právě tak jako v případě cen pro datové služby. Výhodnější podmínky mohou využívat i dříve aktivovaní uživatelé a změna se tak týká stávajících i nových zákazníků.

Původní podmínky Nové podmínky
Měsíční paušál 150 Kč 150 Kč
Volné minuty 20 minut 25 minut
Hovorné (za minutu) 6 Kč 5 Kč
SMS 1 Kč 1 Kč
Volání do hlasové schránky (za minutu) 2,50 Kč 2,50 Kč
Oskarův WAP (za minutu) 2 Kč 2 Kč
Posílání faxů a dat (za minutu) 6 Kč 5 Kč
Posílání SMS E-mail (za zprávu) 2 Kč 2 Kč
Posílání SMS Chat (za zprávu) 2,50 Kč 2,50 Kč

Tarif Slyším Vás

Ceny SMS zpráv odeslaných do jiných sítí u tarifů Slyším Vás a Dohoda s Oskarem se upravují na 1,50 Kč. Ceny za SMS odeslané v rámci sítě Oskar zůstávají zachovány a SMS je stále možno posílat za nejvýhodnější ceny na trhu tedy 0,50 Kč ve špičce nebo 0,35 Kč mimo špičku.

U paušálního tarifu Slyším Vás dochází ke zlevnění odeslání zprávy do SMS E-mailu ze 4 Kč na 2 Kč, u zpráv odeslaných do SMS CHATu je cena snížena z 5 Kč na 2,50 Kč a původní cena 14 Kč za minutu přístupu do WAPu je radikálně snížena na 2 Kč za minutu.

Zákazníci, kteří chtějí často posílat SMS zprávy a ušetřit, si mohou společně pořídit tarifní plán Slyším Vás. SMS pak mohou i nadále posílat za nejvýhodnější ceny na trhu.

Tarif Dohoda s Oskarem

Ceny SMS zpráv odeslaných do jiných sítí u tarifů Dohoda s Oskarem se upravují na 1,50 Kč. Ceny SMS odeslaných v rámci sítě Oskar zůstávají zachovány a SMS je stále možno posílat za 0,50 Kč bez rozlišení špička - mimo špičku.

U paušálního tarifu Dohoda s Oskarem je také snížena cena za minutu přístupu na WAP z původních 3 Kč na 2 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Přehled změn :

Tarifní plán

Změna

Pohled zákazníka

V o l á m   M á l o

Volné minuty

20% volných minut navíc

Výhodnější

Hovorné (za minutu)

1 Kč sleva

Výhodnější

Posílání faxů a dat (za minutu)

1 Kč sleva

Výhodnější

Slyším Vás a Dohoda s Oskarem

   

SMS zprávy do jiných sítí

1,50 Kč za SMS

V rámci sítě Oskar zůstává cena zachována.

S l y š í m   V á s

SMS E-mail

2 Kč sleva

Výhodnější

SMS CHAT

2,50 Kč sleva

Výhodnější

WAP

12 Kč sleva

Výhodnější

D o h o d a   s    O s k a r e m

WAP

1 Kč sleva

Výhodnější

Po získání licence na provozování duální mobilní sítě GSM 900/1800 v říjnu roku 1999 se Český Mobil a.s. stal prvním duálním mobilním operátorem v České republice. Komerční provoz nejmodernější GSM sítě v České republice zahájil 1. března 2000 s označením služeb Oskar. Do konce prvního pololetí 2001 Oskar získal více než 540.000 zákazníků, což jej staví na přední místo mezi operátory startujícími ze třetí pozice.

Český Mobil patří do skupiny telekomunikační společnosti Telesystem International Wireless (TIW). TIW je dynamicky se rozvíjející globální operátor mobilních telekomunikačních sítí s více než 4,8 miliony zákazníků po celém světě. Akcie TIW jsou kótovány na torontské burze ("TIW") a na burze Nasdaq ("TIWI").

 www.oskarmobil.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 28. srpna 2001 - úterý