logo itpoint.cz

Aktuální informace společnosti ISC Communication, která byla postižena záplavami v Karlíně

Povodeň jsme přečkali ve zdraví, ale vše, co bylo níže než 4 metry nad silnicí je zničeno (jsme ale dobře pojišteni). Naše společnost okamžitě zajistila náhradní prostory a náhradní provoz. Bohužel díky záplavové vlně v Karlíně jsme se vám nemohli věnovat na 100 %, ale nyní jsou již naše služby na stejné úrovni jako před povodní a jejich kvalitu se i tak budeme snažit zlepšovat. Dále uvádíme aktuální přehled našich školení na září 2002.

Vážení obchodní přátelé,

jak jistě mnozí z vás pochopili, povodeň se nevyhnula ani naší firmě a bohužel Karlín, kde sídlíme, je stále ještě uzavřen.

Povodeň jsme přečkali ve zdraví, ale vše, co bylo níže než 4 metry nad silnicí je zničeno (jsme ale dobře pojišteni). Naše společnost okamžitě zajistila náhradní prostory a náhradní provoz a níže si vám dovolujeme popsat, jak nyní fungujeme.

Bohužel díky záplavové vlně v Karlíně jsme se vám nemohli věnovat na 100 %, ale nyní jsou již naše služby na stejné úrovni jako před povodní a jejich kvalitu se i tak budeme snažit zlepšovat.

Povodně nás nepohltily, do konce posílily a proto se urychlil plánovaný přechod ke společnosti se statutem akciová společnost. Prodej bude probíhat na obě společnosti a to v rozložení :

Objednávky nyní přijímáme

Nové umístění společností

Aktuální spojení

ALIATEL

EUROTEL + T-MOBILE

FAKTURACE, PLATBY, DOBROPISY

Vzhledem k urychlenému stěhování techniky i kanceláří, budeme všechny doklady postupně zpracovávat, jakékoli požadavky na vystavování faktur, dobropisů a zápočtů zasílejte laskavě poštou nebo mailem. Přivítáme, zašlete-li nám vždy přehled všech nevyřešených položek, ev. přímo návrh zápočtu.

SERVIS

Vážení zákazníci, žádáme vás abyste vyčkali, abychom mohli zpracovat veškerou dokumntaci k opravám. Informace o vašich zakázkách vám budou podány do konce příštího týdne. Vzhledem ke komplikované situaci vás žádáme o trpělivost.

Aktuální přehled školení pořádaných ISC Communication ( informace - Martina Kindlová 0602 125 937, 02 - 511 09 194, kindlova@isccorp.com )

termín obsah určeno pro cena / Kč místo
z á ř í  2002
3.9. 2002 euroISDN certifikované + změna tarifů (9.00 - 13.00) pro obchodníky 0,00 Hotel Bohemika, Na Břehu 3, Praha 9
4.9. 2002 Aliatel certifikované (9.00 -13.00) pro obchodníky 0,00 zrušeno
4.9. 2002 Contactel certifikované (13.30 -17.30) pro obchodníky 0,00 zrušeno
5.9. 2002 Aliatel certifikované (9.00 -13.00) pro obchodníky 0,00 Hotel Božetěchova, Božetěchova 102, Brno
5.9. 2002 Contactel certifikované (13.30 -17.30) pro obchodníky 0,00 Hotel Božetěchova, Božetěchova 102, Brno
6.9. 2002 Aliatel certifikované (9.00 -13.00) pro obchodníky 0,00 zrušeno
10.9. 2002 Contactel certifikované (9.00 -13.00) pro obchodníky 0,00 Hotel Bohemika, Na Břehu 3, Praha 9
10.9. 2002 Olympus, Sky Guard (14.00-16.00) pro obchodníky 0,00 Hotel Bohemika, Na Břehu 3, Praha 9

 

ŠKOLENÍ 3.9. 2002

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na certifikaci Autorizovaný dealer euroISDN a přípravné školení euroISDN pořádané firmou ISC Communication ve spolupráci s firmou Český Telecom.

Školení se koná v termínu 3.9. 2002 od 9:00 do 13:00 hodin

Přesná adresa konání - ISC Communication, Pobřežní 34, Praha 8

Cena - zdarma

Podmínky pro získání certifikátů

  • 10 zrealizovaných přípojek euroISDN od 1. 1. 2002
  • úspěšné složení testu ze znalosti produktů euroISDN

Certifikát opravňuje k

  • bezplatnému odběru propagačních materiálů
  • instalaci světelného panelu euroISDN ve vaší prodejně
  • argumentaci o vaší profesionalitě v prodeji euroISDN

Program

  • 9.00 - 11.00 - školení euroISDN
  • 11.10 - 12.10 - školení Olympus
  • 12.15 - 12.30 - přestávka
  • 12.30 - 13.45 - znalostní test - euroISDN

V případě vysokého zájmu uspořádáme další certifikace v pozdějším termínu. Termíny budeme obsazovat podle data obdržení závazné přihlášky.

Přihlašujte se , prosím, prostřednictvím elektronického formuláře viz NEWS ISC Communication, s.r.o., nebo přímo na našich webových stránkách www.isccorp.com a to nejpozději do 27. 8. 2002.

Veškeré dotazy zodpoví: sl. Kindlová (02-511 09 194) nebo sl. Sýkorová (02 - 511 09 186), ISC Communication, s.r.o., Pobřežní 34, 180 00 Praha 8

Tel.: 02 - 511 09 111, fax: 02 - 511 09 100
e-mail: info@isccorp.com

ŠKOLENÍ 10.9. 2002

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na školení Contactel, na téma "nabídka telefonních služeb Contactel nově u ISC Communication".

Školení se koná v termínu 10. 9. 2002 od 9:00 do 13:00 hodin.

Přesná adresa konání - ISC Communication, Pobřežní 34, Praha 8

Cena - zdarma

Školení je určeno pro obchodníky, min. 8 osob.

Školitelé - Lucie Pýchová (ISC), Marek Dvořák (Contactel)

Přihlašujte se , prosím, prostřednictvím elektronického formuláře viz NEWS ISC Communication, s.r.o., nebo přímo na našich webových stránkách www.isccorp.com a to nejpozději do 3. 9. 2002.

Veškeré dotazy zodpoví: sl. Kindlová (02-511 09 194) nebo sl. Sýkorová (02 - 511 09 186)

Martina Kindlová
vedoucí marketingového oddělení
kindlova@isccorp.com
0602 125 937

 http://www.isccorp.com

Článek ze dne 30. srpna 2002 - pátek