logo itpoint.cz

Alcatel instaluje v Austrálii plně funkční síť 3G

28. února se na jižní polokouli uskutečnil první živý hovor v provozuschopné síti 3G s využitím technologie UMTS společnosti Alcatel.

Společnost Alcatel podepsala dohodu o připojení ke konsorciu m.Net, které se zaměřuje na podporu vývoje aplikací sítí třetí generace (3G) jako poskytovatel technologie UMTS).

Při příležitosti podepsání dohody se 28. února na Světovém kongresu o informačních technologiích v Adelaide uskutečnil živý hovor v síti 3G pomocí sítě Alcatel UMTS, kterou v lednu 2001 zakoupila m.Net Corporation.

"Tímto hovorem jsme chtěli demonstrovat schopnosti technologie 3G, kterou budeme v blízké budoucnosti komerčně využívat," řekl Ross Fowler, výkonný ředitel společnosti Alcatel Australia.

"Společnost Alcatel byla přizvána ke spoluúčasti v konsorciu vzhledem k jejímu vedoucímu postavení v oboru budování sítí 3G," řekl Andrew Ekiert, výkonný ředitel m.Net Corporation. "Toto je první nezávislá bezdrátová komunikační síť třetí generace, takže je nezbytné, abychom měli k dispozici místní i mezinárodní experty, kteří zajistí úspěch celého projektu."

Ve své plně funkční síti UMTS předvedla společnost Alcatel řadu mobilních datových aplikací, které demonstrovaly výkonnost 3G. První živý hovor prokázal schopnost 3G zprostředkovávat videokonference, provádět vysokorychlostní stahování dat, přistupovat k on-line informacím, fungovat jako velmi rychlý prohlížeč webu, přenášet vysoce kvalitní obraz a streamingové video. To vše mohou uskutečňovat zařízení kompatibilní s 3G, například PDA (osobní digitální asistenti) a jiná přenosná zařízení.

UMTS je přednostní volbou, protože staví na schopnosti dnešních mobilních technologií, ale navíc se zvýšenou kapacitou a datovým potenciálem. Nabízí rovněž širší paletu služeb, které využívají inovační schéma bezdrátového přístupu a paketové sítě.

"O úspěšnosti 3G v Austrálii rozhodnou aplikace určené trhu," řekl Ross Fowler. "Jsme součástí konsorcia m.Net, abychom zajistili jeho přípravu ve třech klíčových oblastech - podnikání, odesílání zpráv a zábavě. Tyto aplikace budou lokalizovány právě pro Austrálii a pokud se tato země hodlá stát jedním z lídrů technologie 3G a rozvoje mobilního širokopásmového internetu, je nutné, abychom podporovali místní průmysl při vývoji technologie 3G a bezdrátových lokálních sítí.

Společnost Alcatel hraje v konsorciu klíčovou roli, protože si nemůžeme dovolit ponechat tento vývoj náhodě a chceme si zajistit převzetí vedoucí role, pokud jde o rozvinuté aplikace 3G . Dnešní vedoucí postavení společnosti Alcatel rovněž demonstruje její schopnost dodat plně funkční síť. Tento projekt - zejména vzhledem k jeho důrazu na vývoj aplikací - nám umožňuje získat velké zkušenosti s vývojem sítí 3G, které mohou uspokojit skutečné potřeby trhu," řekl Ross Fowler.

Společnost m.Net identifikovala šest oborů s vysokým potenciálem pro vývoj 3G aplikací. Jsou jimi turistika, zdravotní péče, nová média a zábava, doprava, podnikání ve finančních a obchodních centrech spojené s mobilním obchodováním a vzdělávání.

Společnost Alcatel, která se stala klíčovým poskytovatelem technologie pro konsorcium m.Net, dodala a nainstalovala své řešení 3G Evolium™, včetně bezdrátových systémů a základní sítě UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network). Bezdrátové systémy, které zahrnují základnové stanice UMTS, dodané společností Alcatel, byly vyvinuty a vyrobeny společností Evolium™ SAS, společným podnikem Alcatel-Fujitsu. Tato síťová infrastruktura přenáší nejen hlasovou komunikaci v okruhovém režimu, ale i data a vysokorychlostní videosekvence v paketovém režimu. Síť dosahuje vysokých úrovní kvality a rychlosti (koncový uživatel má k dispozici 360 kb/s) v plném souladu s normami UMTS.

Řešení UMTS společnosti Alcatel jsou dnes již skutečností - po celém světě je již instalováno 15 předkomerčních sítí UMTS a dalších 10 má být dodáno do poloviny roku 2002. Strategie Alcatelu pokrývá všechny aspekty uvedení UMTS, od rádiového přístupu přes hlavní sítě až po terminály.

Evolium SAS společnosti Alcatel dodává bezdrátovou infrastrukturu, která je kompatibilní se standardem 3GPP, provozně vyzkoušená a využívá japonských technických a provozních zkušeností s 3G.

m.Net je konsorcium o 19 členech, zahrnující mezinárodní a australské telekomunikační a IT společnosti, vládní a výzkumné organizace. Chce vybudovat první nezávislou síť třetí generace v oblasti Adelaide, ve které má svá sídla celá řada společností. Umožní tak vstoupit do nového věku konvergovaného internetu a bezdrátových technologií, který od základu změní náš život. Australská vláda poskytla na projekt grant ve výši 9.23 mil. dolarů ze svého programu ANP (Advanced Network Program) a díky jeho realizaci se Austrálie stane významným světovým hráčem v oblasti budování sítí třetí generace.

 www.alcatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 6. března 2002 - středa