logo itpoint.cz

Alcatel zvítězil ve sporu o patent na multimódové mobilní telefony

Patent byl napaden ihned po svém vydání v roce 1993 společností Bosch, která žádala jeho úplné zrušení na základě toho, že vynález byl v době podání všeobecně známý. Patent byl ale v říjnu 2000 komisí pro stížnosti Evropského patentového úřadu potvrzen. Společnost Bosch se však proti tomuto rozhodnutí odvolala a nadále požadovala jeho zrušení.

Alcatel zaznamenal významné vítězství u odvolací komise Evropského patentového úřadu (rozhodnutí číslo T 0054/01) ve prospěch evropského patentu EP 297616. Řešení patentované pod tímto číslem umožní zdokonalení multimódových GSM a CDMA (Code-Division Multiple Access) telefonů a vytvořit například mobilní telefon, který bude funkční v různých typech sítí.

Patent byl podán v roce 1988 ve většině evropských zemí, takže je jasné, že vzhledem k roku vynálezu není původně určen pro některou ze současných mobilních sítí. Dá se však použít v telefonech určených pro sítě 3G a 2.5G, které pak budou moci fungovat rovněž v sítích GSM.

Patent byl napaden ihned po svém vydání v roce 1993 společností Bosch, která žádala jeho úplné zrušení na základě toho, že vynález byl v době podání všeobecně známý. Patent byl ale v říjnu 2000 komisí pro stížnosti Evropského patentového úřadu potvrzen. Společnost Bosch se však proti tomuto rozhodnutí odvolala a nadále požadovala jeho zrušení. Odvolání nyní ale bylo zamítnuto ve všech bodech a patent tak byl definitivně potvrzen. Další odvolání již není možné.

Vzhledem k významu patentů a práv k duševnímu vlastnictví při vývoji telefonů pro sítě 3G a vzhledem k širokým možnostem využití patentu potvrzuje vítězství u odvolací komise významným způsobem hodnotu patentového portfolia Alcatelu v této oblasti.

V současné chvíli představuje patentové portfolio společnosti Alcatel 23.000 patentů a patentových žádostí podaných po celém světě. Alcatel rovněž již čtyři roky provádí, jako součást snahy o maximalizaci hodnoty svého značného duševního vlastnictví, aktivní licenční politiku.

 www.alcatel.cz

Článek ze dne 21. června 2002 - pátek