logo itpoint.cz

Aliatel jako první operátor nabídl služby v rámci Volby operátora

Aliatel jako první operátor umožňuje zákazníkům využít telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Svou telefonní službu Business Call Smart, která zahrnuje místní, meziměstská, mezinárodní a mobilní volání, poskytuje na celém území republiky.

Aliatel jako první operátor umožňuje zákazníkům využít telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Svou telefonní službu Business Call Smart, která zahrnuje místní, meziměstská, mezinárodní a mobilní volání, poskytuje na celém území republiky.

"Jednání o propojovací dohodě s Českým Telecomem (ČTc) byla ukončena a smlouva byla podepsána oběma stranami," říká Jiří Hubka, generální ředitel společnosti Aliatel, a doplňuje : "Jelikož testy proběhly ve všech propojovacích bodech úspěšně, jsme nyní schopni zákazníkům kdekoli v České republice nabídnout v rámci služby Business Call Smart všechny druhy hovorů, včetně místních."

Aliatel jako jediný z operátorů přichází s nabídkou komplexní služby, která je účtována po sekundách a u které zákazník neplatí žádné zřizovací ani paušální poplatky. Navíc může využít nabídku poskytnutí tzv. Smart Boxu (tj. směrovače, který automaticky doplní čtyřmístnou předvolbu - z uživatelského hlediska se tedy nic nemění, zákazník volí volané číslo stejně jako doposud). Business Call Smart (BCS) se vyplatí již těm, jejichž telefonní účet dosahuje 1000,- Kč měsíčně. Od 1. 7. 2002 přichází Aliatel také s akcí "Meziměsto za cenu místních hovorů", která v praxi představuje 54% úsporu na těchto hovorech (viz graf). Tato akce potrvá až do konce letošního roku.

Jediným krokem, který musí zákazník udělat, je podepsat smlouvu. Uzavření smlouvy s Aliatelem není složité. Zákazník může na internetu ( www.aliatel.cz ) vyplnit formulář, u kterého je podrobně popsán postup, nebo zavolat Kontaktní centrum (0800990990), kde získá odpovědi na všechny otázky týkající se dané služby. Služba bude zřízena do 7 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Aliatel zasílá vyúčtování služby Business Call Smart zákazníkovi přímo, jednou měsíčně. Paušální poplatky bude zákazník platit nadále Českému Telecomu.

"Startem volby operátora vstupujeme do další etapy, ve které jsme připraveni zhodnotit úspěšné šestileté fungování společnosti v konkurenčním prostředí," ujišťuje generální ředitel Jiří Hubka, a doplňuje : "Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí ČTÚ nejsou konečná a že lze o nich diskutovat a vylepšovat je. I nadále budeme usilovat o vyřešení důležitých otázek týkajících se cenových otázek propojování, včetně problematiky internetu."

Příklady úspor na hovorném se službou Business Call Smart (srovnání s cenovými programy ČTc Business Standard (1) a Home Standard (2) :

Typ hovoru Úspora 1 Úspora 2
Místní hovory 7 % 7 %
Meziměstské hovory 54 % 57 %
Hovory do mobil. sítí 21 % 28 %
Mezinárodní hovory až 60 % až 65 %

Pozn. : Další výrazné úspory na hovorném získají zákazníci při volání v rámci sítě Aliatelu.

Speciální akce " Meziměstské hovory za cenu místních " - platí od 1. 7. 2002 až do konce letošního roku pro volání jak do sítě Českého Telecomu, tak do sítí ostatních alternativních operátorů.

 www.aliatel.cz

Článek ze dne 4. července 2002 - čtvrtek