logo itpoint.cz

Aliatel nabízí své služby zákazníkům v západních Čechách

V Plzni se konalo setkání zástupců Aliatelu, operátora nabízejícího komplexní služby, se zástupci významných firem a médií působících v západočeském regionu. Aliatel se také netají překvapením nad tím, že se ČTÚ rozhodl zohlednit ve svém cenovém rozhodnutí zhruba polovinu požadované cca 1,5 miliardy Kč Českého Telecomu, jako investice spojené se zavedením služby Volba operátora.

Dne 17. června 2002 se v Plzni konalo setkání zástupců telekomunikační společnosti Aliatel, operátora nabízejícího komplexní služby, se zástupci významných firem a médií působících v západočeském regionu. Služeb společnosti Aliatel využívá v západních Čechách řada zákazníků, mezi nimiž lze najít nejvýznamnější podniky a instituce v oblasti - Magistrát města Plzně, Západočeská energetika, ŠKODA, a. s., ŠKODA Holding, Keramika Horní Bříza, STOCK, Sokolovská uhelná, DIOSS Nýřany a další.

Setkáním v Plzni vyvrcholila regionální roadshow, během níž tým Aliatelu navštívil vybraná města ČR a seznamoval hosty s aktuálním stavem českého telekomunikačního trhu a novinkami z oblasti liberalizace. (Posledním městem, které tým Aliatelu navštívil v úterý 18. 6., bylo Ústí nad Labem.) K hlavním tématům setkání patřilo připravované spuštění služby Volba operátora a přečíslování veřejných telefonních sítí a novinky v oblasti služeb, které bude společnost nabízet svým zákazníkům, především pak akční nabídka hlasových služeb "Meziměsto za cenu místních hovorů", platná od 1. 7. 2002.

Účastníci prezentací měli možnost získat mj. informace o probíhajícím pilotním provozu služby Volba operátora, který probíhá - bez závažných nedostatků - od 3. 6. v UTO Jihlava a od 13. 6. v UTO Tábor a Soběslav. Výsledky hodnocení pilotního provozu budou využívány tak, aby bylo možno zajistit zavedení volby operátora na celém území státu nejpozději k 1. červenci.

Aliatel považuje připravenost na tuto další fázi postupné liberalizace trhu za klíčovou. Pilotního projektu se zúčastňuje proto, aby těsně před zákonným termínem zavedení této služby, u nás principiálně nové, měl možnost ověřit ji pro své zákazníky v praxi.

Citlivým bodem stále zůstává cena za propojení pro službu Volba operátora.

Otázku cen za propojení částečně zodpovědělo cenové rozhodnutí ČTÚ ze 14. 6. 2002. Aliatel se však nikterak netají překvapením nad rychlou změnou stanoviska ČTÚ. Úřad ještě před 2 týdny tvrdil, že nebude akceptovat žádné nákladové nároky ČTc, avšak nyní se rozhodl zohlednit zhruba "polovinu" požadované cca 1,5 miliardy Kč. Rozhodnutí přišlo pozdě (14 dní před zákonným termínem spuštění služby). Dalším problémem je fakt, že celková cena za originaci je závislá na dosud nevydaném cenovém rozhodnutí o terminaci dle metodiky LRIC.

V reálu jde o stav, kdy bez výrazného snížení cen za terminaci nebudou alternativní operátoři moci poskytovat zákazníkům služby místního volání.

 www.aliatel.cz

Článek ze dne 20. června 2002 - čtvrtek