logo itpoint.cz

Aliatel navyšuje základní kapitál

Na programu páteční valné hromady společnosti Aliatel a. s. bylo projednání navýšení základního kapitálu o částku 464.990.000,- Kč. Řádná valná hromada schválila toto navýšení 100 % hlasů.

Na programu páteční valné hromady společnosti Aliatel a. s. bylo projednání navýšení základního kapitálu o částku 464.990.000,- Kč. Řádná valná hromada schválila toto navýšení 100 % hlasů.

Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových zaknihovaných kmenových akcií o celkovém počtu 46.499 kusů, znějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 10.000,- Kč. Po provedení tohoto zvýšení základního kapitálu bude nový základní kapitál společnosti Aliatel a. s. činit celkem 3.272.120.000,- Kč.

Současnými akcionáři společnosti jsou německá společnost RWE Com GmbH & Co. OHG (40 %), po 10,33 % vlastní Jihočeská energetika, a. s., Jihomoravská energetika, a. s., Severomoravská energetika, a. s., a Západočeská energetika, a. s. Po 9,33 % akcií vlastní Severočeská energetika, a. s., a Pražská energetika, a. s.

 www.aliatel.cz

Článek ze dne 30. září 2002 - pondělí