logo itpoint.cz

Aliatel pro Centrální informační síť v Mostě

CIS je částí metropolitní sítě, do které jsou propojeni účastníci v lokalitě celého města. Všichni účastníci mají možnost využívat za velice výhodných podmínek různých služeb - výrazně levnější telefonování, připojení na rychlý internet, napojení na PCO (pult centralizované ochrany), napojení na mediální a komunikační systém jak v rámci informování občanů ze strany města, tak pro možnost šíření rozhlasového nebo televizního signálu i využití dalších možností.

Společnost Aliatel a.s. se jako partner společností SOFTEX NCP s.r.o. v Mostě a SOFTEX GROUP s.r.o. v Praze stala dodavatelem telefonních služeb a internetového připojení v rámci projektu budování Centrální informační sítě (CIS). Jde o jedinečný projekt metropolitní sítě, jehož cílem je zpřístupnit moderní služby informačních a komunikačních technologií širší veřejnosti.

CIS je částí metropolitní sítě, do které jsou propojeni účastníci v lokalitě celého města. Všichni účastníci mají možnost využívat za velice výhodných podmínek různých služeb - výrazně levnější telefonování, připojení na rychlý internet, napojení na PCO (pult centralizované ochrany), napojení na mediální a komunikační systém jak v rámci informování občanů ze strany města, tak pro možnost šíření rozhlasového nebo televizního signálu i využití dalších možností.

Domácnost je na Internet připojena 24 hodin denně za cenu 300 Kč měsíčně za 1 GB dat přenesených rychlostí výrazně vyšší jak 128 kbps. Telefonování je pro domácnosti levnější o více jak 30 % díky využití alternativního operátora, jímž je Aliatel. Navíc domácnosti v rámci jediného paušálu 199,50 Kč včetně DPH měsíčně telefonují mezi účastníky v rámci CIS zdarma.

"Základním kritériem pro výběr našich partnerů byla samozřejmě spolehlivost a kvalita nabízených služeb. Telefonování s Aliatelem v současné době využívá několik stovek domácností, " říká majitel společnosti Softex NCP Miroslav Průša, který stojí za celým projektem, a dodává: "Telefonování mimo CIS je pro jeho uživatele stále řádově o desítky procent levnější, než s dosavadním dominantním operátorem. Ta možnost tady prostě je a i velké firmy jí začaly využívat naplno. Záleží teď jen na osobním rozhodnutí obyvatel okresu a na tom, zda si dobře spočítají všechna pro a proti."

 www.aliatel.cz

Článek ze dne 15. listopadu 2002 - pátek