logo itpoint.cz

Aliatel vykazuje meziroční nárůst čtvrtletních tržeb o 61 % - výsledky hospodaření za první čtvrtletí roku 2002

V průběhu prvního kvartálu dosáhly tržby za prodej telekomunikačních služeb společnosti Aliatel a.s. úrovně 161 procent stejného období loňského roku, tedy více než 409 milionů Kč. Na dosažených tržbách se významnou měrou podílely rychle se rozvíjející telefonní služby.

V průběhu prvního kvartálu dosáhly tržby za prodej telekomunikačních služeb společnosti Aliatel a.s. úrovně 161 procent stejného období loňského roku, tedy více než 409 milionů Kč. Na dosažených tržbách se významnou měrou podílely rychle se rozvíjející telefonní služby.

Rok 2001 byl rokem nula liberalizace českého hlasového trhu, a tedy rokem, v němž Aliatel dokončoval budování svého týmu. Počet zaměstnanců se meziročně zvýšil cca o 100, což se projevilo mj. v nárůstu režijních a mzdových nákladů, jež jsou, spolu s vysokými investicemi do nákupu nových technologií, hlavní příčinou plánované ztráty.

Dosažená ztráta je však nižší, než byla původně plánována. Dosažení nižší ztráty a významného nárůstu tržeb jsou důkazem dobrého hospodaření společnosti, s jehož současným stavem je vedení společnosti spokojeno.

 www.aliatel.cz

Článek ze dne 10. května 2002 - pátek