logo itpoint.cz

Alternativní operátoři! Najdu vás?

Analýza “pokrytí” území republiky operátory pevných telefonních linek

Aneb analýza “pokrytí” území republiky operátory pevných telefonních linek. Každý již asi zjistil, že v tomto roce by měl získat donedávna monopolní Český Telecom konkurenci. Asi by jste i uměli některé alternativní operátory, jak jsou nazýváni držitelé licence pro poskytování telefonních služeb v pevné telekomunikační síti. Také asi tušíte, že ne všichni noví operátoři jdou až do poslední vesničky v horách. Ba dokonce je nemusíte ani najít v našich největších městech. Je to vždy otázka obchodních a marketingových záměrů, ale i ekonomické síly každého operátora. Již dnes je jasné, že ne všichni jsou přítomni všude.

Jestliže takový alternativec chce poskytovat své služby nejen tím, že vám zprostředkuje odchozí dálkový hovor levnější cestou než Český Telecom, tedy pokud chce svým zákazníkům nabídnout finančně mnohem zajímavější plný servis, potřebuje jim nabídnout i telefonní číslo. Jinak by jste těžko mohli být také voláni. Z důvodu nákladnosti výstavby místních sítí, tedy tolik populární poslední míle, to je nyní aktuální jen pro firmy s desetitisícovými telefonními účty za měsíc. Dobrou nápovědou, kterým regionům se alternativec rozhodl plně věnovat, může být seznam přidělených bloků čísel Českým Telekomunikačním Úřadem (ČTÚ). Tuto tabulku, která se do přečíslování 22.září 2002 již nedozná změn, jsme získali, a údaje, které z ní vyplývají, se pokusím nastínit dále.

Vytisknout zde celou tabulku není pro její rozsah možné. O velikosti operátora jistě svědčí počet přidělených čísel. Dále v kolika dosavadních Uzlových Telefonních Obvodech (UTO) podle dosavadního dělení nebo v kolika Telefonních Obvodech (TO, prakticky jde vždy o území celého kraje podle nového dělení), se daný operátor angažuje – požádal zde o příděl čísel. V celé republice jde o tyto údaje:

OPERÁTOR Počet UTO Počet TO Přiděleno celkem tis. Zajímavost
Aliatel 111 14 4860  
BT (Worldwide) 5 5 230 Praha,Brno. Plzeň, Olomouc, Ostrava
Callino 7 7 250 Praha,Brno. Plzeň, K.Vary, Č.Budějovice, Ústí n.L., Jihlava
Contactel 95 14 1130  
Czech On Line 8 8 260 jen původní krajská města + Mělník
Český Telecom 159 14 31660  
ETel 138 14 2870  
GlobalTel 3 3 210 Praha,Brno. Plzeň
GTS Czech 121 14 4840  
InWay 1 1 100 jen Praha
Kiwwi 7 7 250 jen původní krajská města
Nextra Czech Republic 1 1 100 jen Praha
Nextra Wireless 1 1 100 jen Praha
Pragonet 3 3 210 Praha,Brno, Jihlava
RadioMobil 3 3 210 Praha,Brno, Ostrava
Rann GlobalNet 4 3 40 není v Praze
Tele2 1 1 100 jen Praha
Telegon 1 1 810 jen Ostrava
World Online, s.r.o. 7 7 250 jen původní krajská města
celkem 19 operátorů max. 159 UTO max. 14 TO Celkem 47680 tisíc čísel  

Z tabulky je jasné, že všechny dosavadní UTO (159) obsadil jen Český Telecom. Po 22. září se ale celoplošným obsazením díky zvýšení dosahu místního spojení bude moci pochlubit kromě Telecomu i Aliatel, Contactel, GTS a eTel. Všichni ostatní se zaměřují buď jen na Prahu (Nextra, Tele2, InWay), nebo na původní krajská města. Běžná je také kombinace Praha, Brno a určitá další oblast (Radiomobil, Pragonet, GlobalTel). Kupodivu nikdo není angažován pouze přesně ve všech současných krajských městech. Specifické postavení má Středočeský kraj. Zatím v něm jsou přítomni jen operátoři s celoplošným angažmá. Až na dvě vyjímky jsou všichni operátoři přítomni v Praze, kde lze očekávat jak bonitní telefonující klienty, tak také dostupnější a hustší datovou infrastrukturu.

Zajímavé je také, jak pevná síť rozdělená podle územního principu “plýtvá” číselnou kapacitou, na rozdíl od mobilních sítí díky jejich celoplošnému účinku. Je vhodné připomenout, že došlo k mírnému převisu počtu mobilních telefonů nad počtem pevných telefonů již před mnoha měsíci. Až budeme volit jednotné číslo v systému skrytého číslování, uvidíme, že pevné linky dostaly přidělené na začátek celkem čtyři číslice (2 až 5), kdežto mobilní sítě (nyní tři operátoři) vystačí při větším počtu telefonů s číslicemi 6 a 7. Jak bylo napsáno výše, po 22. září se opět otevře možnost žádat od ČTÚ další příděly čísel, takže naše tabulka jistě dozná změn. Již do tohoto data bylo v naší zemi s asi 10 milióny obyvatel a s asi 3.5 milióny pevných linek přiděleno přes 47 miliónů čísel. Není ale třeba panikařit. Tato zdánlivá marnotratnost je daná právě jemnějším dělením pevné sítě a nutností podělit větší počet operátorů. Vždyť jen Český Telecom má dnes přiděleno přes 31 miliónů čísel, ostatní operátoři si tak mezi sebe rozdělují zbylých zhruba 11 miliónů čísel. Lze jim jen popřát, aby toto číslo utěšeně rostlo.

Článek ze dne 9. srpna 2002 - pátek