logo itpoint.cz

Alternativní operátoři zaplatí účet za zpoždění liberalizace

"Návrh služby volby operátora ve své současné podobě je naprosto nelogický a neakceptovatelný. Je výsměchem liberalizaci," uvedl Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "Očekáváme, že regulátor smete tento absurdní návrh se stolu."

Praha 8. dubna 2002 - Contactel obdržel od Českého Telecomu návrh poplatků za zpřístupnění služby Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání. Český Telecom tak učinil poté, co tento návrh nejprve zveřejnil na své tiskové konferenci.

Z návrhu dominantního provozovatele vyplývá, že Telecom nehodlá umožnit použití výběru provozovatele pro místní hovory, které tvoří přibližně 60% všech volání, a zákazníci tak nemohou používat služeb alternativních operátorů pro uskutečnění svých místních volání. Podobná je situace i v oblasti přístupu k internetu, který návrh rovněž neřeší a předpokládá tedy konzervovat stávající a nevyhovující způsob zpoplatnění přístupu na internet. Návrh tedy umožní zpřístupnění služeb jen pro velmi malou část trhu.

Český Telecom se kromě jiného snaží do cen pro alternativní operátory zahrnout i své náklady na digitalizaci sítě, která měla být dokončena již v roce 2000. "Návrh služby volby operátora ve své současné podobě je naprosto nelogický a neakceptovatelný. Je výsměchem liberalizaci," uvedl Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "Očekáváme, že regulátor smete tento absurdní návrh se stolu."

Dominantní provozovatel má ze zákona povinnost umožnit svým zákazníkům svobodnou volbu operátora. Předložený návrh je dalším dokladem nejrůznějších obstrukcí a zdržování liberalizace, za které nyní chce Český Telecom vystavit alternativním operátorům účet.

 www.contactel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 9. dubna 2002 - úterý