logo itpoint.cz

APVTS - zájmová sekce alternativních operátorů/AORTA schválena

Předmětem činnosti sekce je vytváření společného stanoviska členů sekce zejména v těch otázkách, v nichž nelze dosáhnout konsensuálního stanoviska s držiteli licencí s výrazným podílem na trhu.

Na jednání představenstva APVTS, které se konalo 26. dubna 2002 bylo schváleno vytvoření "zájmové sekce alternativních operátorů APVTS".

Předmětem činnosti sekce je vytváření společného stanoviska členů sekce zejména v těch otázkách, v nichž nelze dosáhnout konsensuálního stanoviska s držiteli licencí s výrazným podílem na trhu.

Sekce má za úkol přednostně usilovat o prosazení svého stanoviska na půdě APVTS, nicméně velmi by ocenila, pokud by se stala platformou vzájemné spolupráce mezi APVTS a ČTÚ v případě řešení společných problémů alternativních operátorů.

Cílem členů této sekce je vytvoření účinné protiváhy ke stanoviskům držitelů licencí s výrazným podílem na trhu a jejich účinné prosazování na půdě APVTS i mimo ni, k regulačnímu orgánu, vládě a politickým orgánům a organizacím.

Revize cenových rozhodnutí, navržených Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), je další z úkolů této sekce. První úspěch takto revidovaného rozhodnutí se již dostavil, a to v podobě vydání cenového rozhodnutí, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení k internetu pomocí vytáčeného přístupu (vydáno 21.05.2002).

Aktuální prioritou této sekce je takové nastavení služby výběru operátora tak, aby k jejímu zavedení došlo do 30. června 2002, jak stanoví zákon.

Členy sekce jsou tyto telekomunikační společnosti

Aliatel a.s., Czech On Line a.s., Contactel s.r.o., GTS Czech a.s., Etel s.r.o., Nextra Czech republic s.r.o., Telenor Česká republika s.r.o., Tiscali/World Online s.r.o. a TransgasNet a.s.

 http://www.apvts.cz

Článek ze dne 30. května 2002 - čtvrtek