logo itpoint.cz

APVTS přivítala vydání metodiky pro propočet propojovacích nákladů LRIC

ČTÚ vydal vydal metodiku na základě vypracování modelu, který vytvořila pracovní skupina vytvořené zástupci členských společností APVTS. Model byl předán ČTÚ v závěru minulého roku k využití.

APVTS, sdružující významné telekomunikační provozovatele pevných sítí přivítala skutečnost, že ČTÚ vydal minulý týden metodiku pro propočet propojovacích nákladů LRIC, která byla vypracována pracovní skupinou APVTS za vedení zahraničních konzultantů a za účasti ČTÚ.

Pracovní skupinu vytvořili zástupci jednotlivých členských společností APVTS, společnosti Aliatel, Český Telecom, České radiokomunikace, Contactel, Czech on Line, GTS Czech, Etel, TransgasNet, UPC a dále zástupci Testcomu, ČTÚ, konsultanti britské firmy Launchworks a poradce APVTS. Členové pracovní skupiny se scházeli na pravidelných pracovních jednáních v období od června do listopadu 2001 a společně předložili odsouhlasenou metodiku LRIC, která vznikla z původního návrhu modelu vypracovaného konzultační firmou European Economic Research Ltd. (EER) dle zadání Information Society Directorate General při Evropské komisi v prosinci 1998. Funkcionalita modelu byla dle odsouhlasených principů přizpůsobena specifickým podmínkám českého telekomunikačního trhu.

Model byl předán ČTÚ v závěru minulého roku k využití. K původní informaci ČTÚ, že model bude teprve nutno naplnit vstupními daty o síti dominantního provozovatele a nelze tedy odhadnout jaké budou výsledné náklady na propojení, APVTS sděluje, že vypracovala a předala ČTÚ model naplněný vstupními daty.

Na základě tohoto modelu vychází náklady na propojení v místní síti 28 haléřů/min ve špičce a 14 haléřů/min mimo špičku, v hovorech procházejících 1 transitní ústřednou je relace 35 resp. 17 haléřů/min a v hovorech přes 2 transitní ústředny 45 resp. 22 haléřů/min.

S těmito propočty nesouhlasí Český Telecom, který spolupracoval na vypracování modelu, odmítl však dodat vstupní data do modelu, které považuje za obchodní tajemství. Potřebné údaje musí Český Telecom předložit na základě vyhlášky ČTÚ nejpozději do 15. května 2002.

 http://www.apvts.cz

Článek ze dne 12. března 2002 - úterý