logo itpoint.cz

APVTS spolupracuje v oblasti regulace s ČTÚ

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí dokončila s Českým telekomunikačním úřadem společně připravovaný dokument definující základní principy a procesy mezi jednotlivými operátory pro poskytování služby Předvolba operátora

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) dokončila s regulátorem - Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) - společně připravovaný dokument definující základní principy a procesy mezi jednotlivými operátory pro poskytování služby "Předvolba operátora". Dokument s názvem "Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání" vznikl na základě úzké spolupráce mezi APVTS a ČTÚ. Dokument definuje základní principy a procesy mezi jednotlivými operátory pro poskytování služby "Předvolby operátora". Plné znění dokumentu lze nalézt na internetové adrese www.apvts.cz

Asociace společně s ČTÚ vytvořila nový moderní a efektivní způsob řešení regulační problematiky, která není jednoznačně deklarována zákonem o telekomunikacích. Místo toho, aby regulátor sám vypracovával a následně zdlouhavě projednával určitou regulační záležitost, provozovatelé sdružení v APVTS společně s dalšími zainteresovanými subjekty vytvářejí společná odborná stanoviska a principy nových telekomunikačních služeb. Na Fóru s regulátorem pak společně rozhodnou sporné záležitosti a přispívají k vytvoření závazných regulačních zásad. Podobný způsob byl použit již pro definici "Nákladového modelu pro stanovení cen za propojení sítí" (LRIC), jenž byl přijat regulátorem začátkem letošního roku.

Další společné úkoly, které stojí před APVTS a ČTÚ, je vytvoření principů "Zpřístupnění místního vedení pro další operátory" a dokončení regulačních dokumentů pro "Přenositelnost telefonních čísel". Tyto dokumenty by měly být dokončeny do konce tohoto roku. " Přestože se jedná o mravenčí usilovnou práci odborníků z operátorských firem, konečný výsledek je pro postupnou liberalizaci telekomunikačního prostředí v České republice velmi důležitý. Naše společná a někdy náročná kooperace s regulátorem je dobrým příkladem pro mnoho středoevropských zemí, které se potýkají s přechodem od telekomunikačních monopolů k otevřenému, férovému trhu," hodnotí spolupráci předseda APVTS Svatoslav Novák.

 www.apvts.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 9. srpna 2002 - pátek