logo itpoint.cz

APVTS uvádí do provozu národní referenční databázi pro přenositelnost čísel

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) instaluje do provozu Národní referenční databázi pro přenositelnost čísel (RPNDB) a nabízí telekomunikačním provozovatelům pevných sítí databázi k užívání. Ti tak mohou dodržet zákonem stanovenou podmínku, která jim nařizuje nabídnou zákazníkům služby přenositelnosti čísla do 31.12. 2002.

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) instaluje do provozu Národní referenční databázi pro přenositelnost čísel (RPNDB) a nabízí telekomunikačním provozovatelům pevných sítí databázi k užívání. Ti tak mohou dodržet zákonem stanovenou podmínku, která jim nařizuje nabídnou zákazníkům služby přenositelnosti čísla do 31.12. 2002.

"Zákonem o telekomunikacích byla zakotvena povinnost provozovatelů pevných sítí nabídnout službu přenositelnosti čísla nejpozději k 31.12. 2002. Proto se tato problematika stala pro APVTS významnou aktivitou a jsem rád, že se nám povedlo splnit očekávání ČTÚ a dokončit národní referenční databázi," říká Svatoslav Novák, předseda APVTS. "Databáze je v tuto chvíli připravena k testům a telekomunikační operátoři tak budou moci od počátku roku 2003 nabídnout službu přenositelnost čísla svým zákazníkům," doplňuje Novák poslání společnosti CNPAC, která má správu databáze na starosti.

Služba přenositelnosti čísel obecně znamená možnost účastníka telefonní sítě podržet si své číslo například při změně umístění telefonní stanice, služby a nebo případně také při změně provozovatele telefonních služeb. "APVTS prostřednictvím národní referenční databáze v tuto chvíli umožní přenositelnost čísel v pevné síti, ale do budoucna se počítá podle vzoru EU se zavedením této služby také pro mobilní sítě," uvedl Novák.

Národní referenční databáze pro přenositelnost čísla je centralizovaným systémem. "Očekáváme, že v počátečních fázích fungování RPNDB nebude počet změn závratný, ale s postupným otevíráním trhu a jeho dalším rozvojem dojde ke zvýšení počtu přenesených čísel a tím i výkonu národní databáze," předpokládá Svatoslav Novák.

"Vytvořením RNPDB posunula APVTS liberalizaci telekomunikačního trhu v ČR zase o krok vpřed," poznamenal Svatoslav Novák. APVTS je v otázce liberalizace telekomunikačního trhu aktivní již od svého počátku. "Asociace se již v minulosti významně podílela na přípravě některých specifikací a dokumentů, které ČTÚ využil pro regulaci telekomunikačního trhu," doplnil Svatoslav Novák.

"Příkladem je Nákladový model ceny za propojení pevných telekomunikačních sítí (LRIC), na kterém s námi od samého počátku projektu spolupracovali i odborníci z ČTÚ. Díky příkladné spolupráci mohl být model přijat bez jakékoli připomínky," uvedl Svatoslav Novák a doplnil: "Úplně nová forma spolupráce byla zahájena ve Fóru pro přenositelnost čísla, které inicioval předseda ČTÚ David Stádník. Zde vznikly díky vysoké odbornosti kolegů z členských společností asociace další dokumenty, jako je Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání (CS), Výběr provozovatele pevným nastavením (CPS) nebo zmíněna přenositelnost (NP). Tento přirozený způsob tvorby regulačních pravidel nemá pravděpodobně v Evropě obdoby ."

 http://www.apvts.cz

Článek ze dne 13. prosince 2002 - pátek