logo itpoint.cz

Asociace.BIZ - asociace poskytovatelů internetových řešení

Cílem této profesní organizace je zejména vytváření a podpora podmínek pro rozvoj internetu a on-line médií, budování povědomí o možnostech jejich využití a zavádění standardů nejvyšší kvality do projektů internetových řešení pro jejich zadavatele.

Založení Asociace.BIZ je příspěvkem k maximálnímu zvyšování úrovně a profesionality v poskytování komplexních internetových řešení. Z iniciativy vedoucích společností působících v oblasti poskytování internetových řešení byla nově založena a zaregistrována Asociace poskytovatelů internetových řešení - Asociace.BIZ.

Cílem této profesní organizace je zejména vytváření a podpora podmínek pro rozvoj internetu a on-line médií, budování povědomí o možnostech jejich využití a zavádění standardů nejvyšší kvality do projektů internetových řešení pro jejich zadavatele.

Samozřejmou součástí činnosti je i prosazování zájmů všeobecně prospěšných pro uživatele internetu jakož i prosazování pravidel etiky a morálky v oboru, včetně případných doporučení postupů a konzultací při vedení výběrových řízení.

Členové Asociace poskytují komplexní servis v oblasti poskytování internetových řešení, a to od poradenství v oblasti strategického využití internetu se zohledněním potřeb IT a marketingu, analýzu a vývoj aplikací na bázi internetových technologií, přes návrh a realizaci kreativních on-line marketingových konceptů včetně grafického zpracování, až po implementaci, provoz a servis dodaných řešení.

Zakládajícími členy Asociace.BIZ jsou společnosti :

Prezidentem Asociace.BIZ byl zvolen Ing. Richard Schinko, který v uplynulých letech pracoval jako generální ředitel mezinárodní reklamní agentury DDB a.s. v České Republice a od r. 2002 působí ve vlastní poradenské firmě R.S.C. jako nezávislý konzultant v oblasti komerčních komunikací.

"Založení a fungování takové profesní organizace, jakou je Asociace.BIZ, má významnou měrou přispět k dalšímu zvyšování úrovně a rozvoji aktivit v oboru, jehož pozice a budoucnost je dnes již sice nepřehlédnutelná a nezastupitelná, nicméně jehož potenciál a efektivita ještě často zůstávají nedoceněny a nevyužity. To bychom rádi pomáhali měnit," sdělil k motivům založení prezident Asociace.BIZ R.Schinko.

 www.asociace.biz

Článek ze dne 3. října 2002 - čtvrtek