logo itpoint.cz

Bezpečnost provozu informačních systémů je v Českém Telecomu na vysoké úrovni

Český Telecom dokončil v první polovině listopadu instalaci a testování vysokokapacitního komunikačního spoje mezi hostingovým centrem NAGANO (Praha - Žižkov) a centrálním datovým centrem (CDC). Toto centrum je umístěno v dostatečné vzdálenosti od Prahy (přes 100 km) v podzemním objektu, který vykazuje vysokou odolnost zabezpečení (mimo jiné i proti pádu letadla).

ČESKÝ TELECOM, a.s. dokončil v první polovině listopadu instalaci a testování vysokokapacitního komunikačního spoje mezi hostingovým centrem NAGANO (Praha - Žižkov) a centrálním datovým centrem (CDC). Toto centrum je umístěno v dostatečné vzdálenosti od Prahy (přes 100 km) v podzemním objektu, který vykazuje vysokou odolnost zabezpečení (mimo jiné i proti pádu letadla).

Vznikla tak možnost vzdáleně poskytovat služby IT infrastruktury centrálního datového centra pro servery pražských externích zákazníků, které mohou být alternativně umístěny :

  1. v hostingovém centru NAGANO
  2. nebo v pražském datovém středisku externího zákazníka

Služby poskytované největším hostingovým centrem NAGANO společnosti Český Telecom jsou tím rozšířeny o novou dimenzi, která vytváří předpoklady pro provoz geograficky rozdělených clusterů. Nové funkce systému umožní instalaci informačních systémů tak, aby v obou centrech mohly pracovat dva identické systémy, které přes uvedený spoj aktualizují veškeré informace. V případě jakékoliv závady jednoho systému jsou služby informačního systému dostupné na systému druhém, aniž by uživatel poznal jakékoliv výkyvy v kvalitě objednané služby.

Služby IT infrastruktury centrálního datového centra v současnosti nabízejí vzdálené zálohování a archivování dat, případně vzdálené asynchronní nebo synchronní zrcadlení diskových polí.

ČESKÝ TELECOM nyní s partnery (GC SYSTÉM) připravuje nabídky pro uživatele rozsáhlých informačních systémů právě s využitím uvedených datových center. Kromě technických a bezpečnostních parametrů uvedené řešení nabízí úspory při provozu informačních systémů, umožňuje jejich rozvoj a minimalizuje rizika v oblasti výběru technologií.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 21. listopadu 2002 - čtvrtek