logo itpoint.cz

Business Solutions Group - nová divize bude poskytovat řešení pro státní a veřejnou správu

Český Telecom zřídil novou organizační jednotku – BSG (Business Solutions Group), která bude zajišťovat komplexní zákaznická řešení pro vybrané subjekty veřejné správy. Součástí nově vytvořené divize se staly dvě dosavadní organizační jednotky – jednotka speciálních projektů a jednotka pro prodej integrovaných služeb veřejné správě. Řízením divize BSG byla pověřena Jana Berglová, dosavadní výkonná ředitelka pro prodej integrovaných služeb veřejné správě.

Společnost ČESKÝ TELECOM zřídila novou organizační jednotku – BSG (Business Solutions Group), která bude zajišťovat komplexní zákaznická řešení pro vybrané subjekty veřejné správy. Součástí nově vytvořené divize se staly dvě dosavadní organizační jednotky – jednotka speciálních projektů a jednotka pro prodej integrovaných služeb veřejné správě. Řízením divize BSG byla pověřena Jana Berglová, dosavadní výkonná ředitelka pro prodej integrovaných služeb veřejné správě.

"Zřízení speciální organizační jednotky pro prodej služeb veřejné správě je i odrazem přání na straně státu – mít v rámci struktury ČESKÉHO TELECOMU jednoho partnera připraveného poskytovat veřejné správě služby podle potřeb, procesů a předpisů, které jsou často odlišné od potřeb ostatních zákazníků," vysvětluje Jana Berglová.

Vznik nové jednotky ČESKÉHO TELECOMU byl vyvolán potřebou přizpůsobit nabídku služeb specifickým požadavkům zákazníků z oblasti veřejné správy. Jedním z hlavních úkolů je dobře zvládnout veškeré problémy spojené s očekávaným nárůstem poskytování informačních služeb elektronickou cestou a zvyšujícími se požadavky na efektivní komunikaci občanů i orgánů státní správy a samosprávy.

Divize BSG plynule naváže na dosavadní aktivity ČESKÉHO TELECOMU týkající se poskytování komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy (KI ISVS) a odpovídající kontraktu uzavřeného mezi Vládou ČR a společností ČESKÝ TELECOM v loňském roce. Do této oblasti spadá celá řada projektů, jako jsou například zřízení tzv. “univerzálních přípojek” do všech míst výkonu veřejné správy, služby autorizovaného přístupu, centrální přístup k internetu, centrální podpora uživatelů, řízení, dohled a hosting centrálních registrů a další služby.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 22. listopadu 2002 - pátek