logo itpoint.cz

Carrier1 pozastavil provozování hlasových služeb ve Spojených Státech

Americká pobočka společnosti, Carrier1 Inc., musela dnem 11.2. 2002 pozastavit provozování hlasových služeb ve Spojených Státech, protože mnozí z hlavních dodavatelů odmítli pokračovat v poskytování nezbytných služeb z důvodu špatné platební morálky Carrier.

Americká pobočka společnosti, Carrier1 Inc., musela dnem 11.2. 2002 pozastavit provozování hlasových služeb ve Spojených Státech, protože mnozí z hlavních dodavatelů odmítli pokračovat v poskytování nezbytných služeb, dokud nebudou v plné výši uhrazeny všechny doposud vystavené faktury anebo dokud nebude poskytnuta finanční záruka na všechny v budoucnu poskytnuté hlasové služby.

Společnost očekává, že v důsledku tohoto pozastavení nastane velmi výrazný pokles jejích celkových příjmů. Poté, co společnost v pátek 1. února 2002 stáhla nabídku na umoření svého dluhu, její obchodní vyhlídky se znatelně zhoršily. Společnost pokračuje v revizi své obchodní strategie se zřetelem na uchování hodnoty, což by mohlo znamenat i prodej společnosti nebo její části. Společnost se domnívá, že pozastavení provozování hlasových služeb ve Spojených Státech pravděpodobně výrazně neovlivní její vyhlídky na vstup do takové transakce. Není však jisté, zda bude společnost schopna uzavřít smlouvu s kupcem, ani zda může být taková smlouva uzavřena dostatečně včas, aby společnost mohla pokračovat ve své dosavadní činnosti.

Společnost neočekává, že by případné uzavření smlouvy o prodeji společnosti či její části pomohlo vrátit akcionářům jejich vklad.

Článek ze dne 14. února 2002 - čtvrtek