logo itpoint.cz

CarrierCom - pobočka firmy Kapsch AG, vyvinula nový systém pro provádění plateb v malých částkách přes internet

Firma CarrierCom, dceřiná společnost firmy Kapsch AG v Rakousku, přichází s novým platebním systémem, který značně podpoří elektronické obchodování. Tento platební systém, který má název Micropayment System, totiž umožňuje provádět rychlé a výhodné platby dodavatelům v malých částkách.

V současné době je tento systém zkoušen u jednoho z největších rakouských poskytovatelů připojení k internetu. Z důvodu zajištění dobrého přijetí tohoto platebního systému veřejností se firma Kapsch při jeho vývoji zcela orientovala na potřeby uživatelů. Není tedy potřeba vlastnit žádný software ani provádět platby pomocí internetových peněz, dokonce ani není třeba uzavírat smlouvu s peněžními ústavy. Toho bylo dosaženo díky tomu, že malé částky lze platit přímo přes poskytovatele připojení k internetu. Bezpečnost a anonymita platebního styku, jež jsou velmi důležité a na které se zaměřují zejména organizace na ochranu spotřebitelů, jsou zajištěny díky tomu, že zákazník má pouze obchodní vztah ke svému poskytovateli připojení a při platbě tak není nutno zadávat osobní údaje, které jsou velice citlivé.

Nutná změna pro elektronické obchodování Micropayment System od firmy Kapsch tedy nabízí jednoduchý způsob pro provádění plateb v malých částkách. Je vhodný zejména pro úhradu poplatků za hudbu, videonahrávky, údaje z databáze atp. Nicméně tento systém může být použit i pro úhrady libovolných částek a je tedy vhodný i k provádění úhrad za zboží v elektronickém obchodě, kdy je zákazníkovi doručeno běžné spotřební zboží.

Při testování, které probíhá právě v těchto dnech, je pro on-line platby používán přístup přes HTTP protokol. Do budoucna však bude umožněn přístup přes protokoly FTP a RTSP pro přenos dat a pro platby. Další plány zahrnují například úpravu systému pro mobilní internet a pro nasazení v oblasti obchodování přes mobilní telefony (M-Commerce).

Platby v malých částkách - dosud nedošlo k většímu rozvoji především z důvodu vysokých nákladů v souvislosti s platebními systémy. Platby malých částek představovaly doposud v elektronickém obchodování velice zanedbatelné procento. Obvykle byly totiž tyto služby poskytovány zdarma. Nyní však došlo ke zpoplatnění přístupů k datům, jako jsou texty, videoklipy, obrázky či hudba, ba dokonce i ke zpoplatnění přístupů k databázím a některým stránkám.

První generace platebních systémů pro platby malých částek, jako například internetové peníze nebo milicenty, jak známo příliš neprorazily. Kromě klasických bezhotovostních platebních systémů jako například fakturace, úvěrování či COD, došlo v elektronickém obchodování především k rozšíření platebního styku pomocí kreditních a platebních karet. Nicméně díky poplatkům za platby kartami se při malých částkách účtovaných za hudbu, texty, obrázky a další se tento způsob placení firmám ekonomicky nevyplácí. Tyto metody tedy lze použít pouze pro poplatky za stahování softwarových balíků, kde jsou ceny vyšší. Platební systém Micropayment System od firmy Kapsch CarrierCom řeší všechny tyto problémy a přinese průlom do elektronického obchodování.

Nový platební systém bude představen na stáncích společnosti Kapsch AG na těchto výstavách :

Článek ze dne 6. února 2002 - středa